Archiwa kategorii: sprawy klubowe

Zmiana nazwy i regulaminu Klubu

Walne Zgromadzenie Członków Klubu w dniu 20 czerwca 2021 roku dokonało zmiany nazwy i regulaminu klubu dostosowując się do wymogów Ramowego Regulaminu Klubu Grupy Ras (Klubu Rasy) Psów Myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego, zgodnie z Uchwałą Nr 303/ 2020 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 25 czerwca 2020 roku.

Aktualna nazwa klubu brzmi: Klub Posokowców Polskiego Związku Łowieckiego. Dotychczasowy Statut Klubu został zastąpiony przez REGULAMIN KLUBU POSOKOWCÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO. Pozostałe uregulowania, w tym konto bankowe, pozostają bez zmian.

Walne zgromadzenie – Bożejów 2021

Przypominamy że w Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu Posokowca przy PZŁ z prawem głosu, mogą wziąć udział członkowie Klubu Posokowca mający opłaconą składkę członkowską za 2021 rok.

Członkowie klubu, którzy dotychczas nie opłacili jeszcze składki członkowskiej w kwocie 100,00 zł zobowiązani są do jej wpłaty na konto klubu BNP PARIBAS

04 1600 1462 1829 6668 7000 0001, z dopiskiem składka członkowska za 2021 rok.

Nie będzie możliwości opłaty składki członkowskiej w gotówce.

W związku z dużym „obłożeniem” Hotelu Zamku Bożejów prosimy o pilne dokonywanie rezerwacji.

Rezerwacji należy dokonywać osobiście pod numerem telefonu: +48 667 920 604 lub mailem: manager@bozejow.pl

Przy rezerwacji proszę podać informację: Zjazd Klubu Posokowca.

Również osoby, które nie zamierzają dokonać rezerwacji w Zamku Bożejów, a chcą wziąć udział w biesiadzie dla członków klubu i miłośników posokowców, proszeni są o przekazanie tej informacji do managera Zamku Bożejów. Związane jest to z przygotowaniem posiłków na biesiadę.

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 14.04.2021 r

zmarł nasz klubowy Kolega

Bernard Ryszkowski

Odszedł wspaniały, serdeczny i życzliwy człowiek z którym połączyła nas wspólna pasja i miłość do czerwonego psa.

Pozostanie w naszej pamięci.

Wyrazy żalu i współczucia dla Romy i całej rodziny.

                                               Zarząd Klubu Posokowca

Czytaj dalej

Sprawozdania 2020 r.

Przypominamy  o obowiązkach członków KLUBU przesłania sprawozdań za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r..

– do Doradcy ds. Hodowlanych Małgorzaty Schram – SPRAWOZDANIA HODOWLANEGO zgodnie z obowiązującym Regulaminem Hodowlanym.

mail: schrammargaret@gmail.com

tel. +48 605 105 409

– do Doradcy ds. Użytkowości Macieja Kopcia – ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA PRAC w formie arkusza kalkulacyjnego (formularz Exel ze strony Klubu Posokowca wersja elektroniczna). Również należy przesłać informację o braku prac w minionym roku.

oraz informacji o zaliczonej „Ocenie pracy posokowców w naturalnym łowisku” (skan Karty Oceny z opisem)

mail: maciekbosco@tlen.pl   tel. +48 606 437 272)

Dane należy przesłać do 20 stycznia 2021r., celem opracowania i publikacji w Biuletynie.

                                                                                                                                                            Z myśliwskim pozdrowieniem

  Darz Bór!

Zarząd Klubu Posokowca

Życzymy, aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia, mimo obowiązujących ograniczeń, upłynęły w radości, spokoju i prawdziwie rodzinnej atmosferze.

Niech posokowce w Noc Wigilijną przemówią ludzkim głosem i podziękują Wam za wspólne chwile spędzone w łowiskach.

Nadchodzący Nowy Rok niech obdaruje pomyślnością, zdrowiem i radością, niech przyniesie spełnienie oczekiwań pokładanych w Waszych czworonożnych przyjaciołach.

 Zarząd Klubu Posokowca przy PZŁ

Opłaty na rzecz Klubu

Walne Zgromadzenia Klubu Posokowca przy PZŁ w dniu 30.08.2020 roku, uchwaliło obowiązujące w roku 2021 opłaty na rzecz klubu:

–  roczna składka członkowska do klubu – 100,00 złotych,

– wpisowe do klubu – 150,00 złotych,

– za wydaną zgodę na krycia zagraniczne, sprzedaż posokowca za granicę, zakup  posokowca z zagranicy – 200,00 złotych.

Imprezy Klubowe w 2021 roku

Zarząd Klubu Posokowca przy Polskim Związku Łowieckim opracował preliminarz imprez klubowych na 2021 rok. Ich realizacja będzie uzależniona od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju, możliwości organizacji warsztatów dla przewodników i preliminarza imprez ISHV. Zarząd planuje następujące imprezy klubowe;

22 – 24 kwietnia – Warsztaty dla przewodników posokowców i tropowców na terenie OHZ Krystyna z zakwaterowaniem w Zamku Bożejów.

25 kwietnia – Walne Zgromadzenie Członków Klubu Posokowca przy PZŁ na terenie zamku Bożejów.

27 -29 sierpnia – Letnie Warsztaty dla przewodników posokowców i tropowców. Miejsce i zakwaterowanie do ustalenia.

9 październik – IV Międzynarodowy Konkurs Posokowców im. J. Kierznowskiego. OHZ Krystyna.

5 – 9 listopad – XIII Memoriał im. B. Gierszewskiego – Bory Stobrawskie. Zamek Bożejów.