Archiwa kategorii: ISHV

Sukces przewodnika z Klubu Posokowców PZŁ.

W dniach od 30 września do 3 października odbył się na Węgrzech w miejscowości Kaszo, 37 Zjazd Klubów Posokowca zrzeszonych w Międzynarodowym Związku Posokowców – ISHV. Oprócz wielu narad, posiedzeń i Walnego Zgromadzenia ISHV przeprowadzony został konkurs pracy posokowców na postrzałkach zwierzyny grubej w którym wzięło udział 9 przewodników z posokowcami. Klub Posokowców PZŁ nominował do udziału w konkursie Mikołaja Włocławskiego z posokowcem bawarskim CRUX Czarci Nos. W skład międzynarodowych komisji sędziowskich weszli również sędziowie z Polski; Marian Paweł Bocianowski, Grzegorz Lietz i Tadeusz Wójcik. Czytaj dalej

Nowy przewodniczący ISHV

Sekretarz Zarządu ISHV Konrad Kreitmair poinformował, że Thomas Wengert z  przyczyn osobistych, złożył rezygnację z funkcji Przewodniczący ISHV.

W tej sytuacji Przewodniczącym ISHV został zastępca Prezesa, dr Jozsef Buzgó, prezes węgierskiego Klubu Posokowca – USHV.

Wybory nowego przewodniczącego odbędą się jesienią 2015 roku.

33 Zjazd Klubów Posokowca – relacja

33 Zjazd Klubów Posokowca – członków Międzynarodowego Związku Posokowców – (Der Internationale Schweisshundverband – ISHV) 7-11 listopad, Keszthely – Węgry.

 W dwa dni po zakończeniu Memoriału im. B. Gierszewskiego delegacja Klubu Posokowca wyjechała na Węgry gdzie odbył się 33 Zjazd Klubów Posokowca należących do Międzynarodowego Związku Posokowców – ISHV, organizacji założonej w 1930 roku, do której od 1997 roku należy również nasz Klub Posokowca. Czytaj dalej

Zjazd Klubów Posokowca należących do Międzynarodowego Zrzeszenia Klubów Posokowca ( Der Internationale Schweißhundverband )

Międzynarodowe Zrzeszenie Klubów Posokowca (ISHV), to organizacja założona w 1930 roku w Lipsku przez dwa kluby niemieckie; posokowców hanowerskich – Verein Hirschmann e.V. i posokowców bawarskich – Klubs für Bayerische Gebirgsschweißhunde 1912 e.V. oraz przez klub austriacki – Österreichischen Schweißhundverein i węgierski – Magyar Véreb Egylet. Do założycieli należy również Szwajcaria.
Z biegiem lat do tej organizacji przyjmowane były kolejne kluby posokowców z Francji, Czech, Słowacji, Polski, Belgii, Włoch, Szwecji, Norwegii. W kolejce na przyjęcie oczekuje klub ze Słowenii. Na prawach gościa uczestniczy klub z Rumunii.
Polska została przyjęta do ISHV w 1997 roku. Reprezentantem polskich hodowców i właścicieli posokowców hanowerskich i bawarskich jest Klub Posokowca z władzami wybieralnymi. Czytaj dalej

Sprawozdanie z XXX Zjazdu Klubów Członkowskich ISHV Wildhaus Szwajcaria 11–14.10.2007 r.

Już po raz 30-ty Kluby Posokowca należące do Międzynarodowego Zrzeszenia Klubów Posokowca ISHV spotkały się na swoim zjeździe.

Gospodarzem październikowego spotkania byli Szwajcarzy, a odbyło się ono w urokliwej alpejskiej miejscowości Wildhaus, położonej w pobliżu granicy z Austrią i Lichtensteinem.
Delegacji naszego, wybieralnego Klubu Posokowca przewodniczył Prezes Jan Kierznowski, a delegatami byli Paweł Iwicki i Wojciech Galwas. Oprócz nich w Zjeździe wzięli udział inni członkowie klubu w tym sędziowie kynologiczni Jerzy Karaszewski i Zbigniew Skrzek, którzy wchodzili w skład komisji sędziowskiej.
Był z nami również posokowiec hanowerski RINO znad Luciąży, wraz ze swoim właścicielem Romanem Walichem, który został zgłoszony do próby pracy dla młodych posokowców. Czytaj dalej

29 Międzynarodowe Dni ISHV

W dniach od 9 do 13 listopada na pograniczu niemiecko-francusko-luksemburskim, odbędzie się 29 z kolei spotkanie Klubów Posokowca będących członkami ISHV, czyli Międzynarodowego Zrzeszenia Klubów Posokowca.

Tegoroczne związane jest z 75 rocznicą powstania ISHV.
Organizatorem tegorocznego Zjazdu jest KBGS – Niemiecki Klub Posokowca Bawarskiego wspólnie z CFCRHB – Francuskim Klubem Posokowca Hanowerskiego i Bawarskiego. Czytaj dalej

XXXI Zjazd Klubów Członkowskich ISHV

W dniach od 28-31 października na terenie Niemiec w północnej Bawarii, w miejscowości Bad Brückenau odbyły się „31 Dni ISHV”. Uczestniczyły w nich reprezentacje Klubów Posokowca z 14 państw Europy.
W trakcie Dni ISHV odbyło się szereg spotkań, zebrań i narad. Wśród nich miało miejsce m.in.; Posiedzenie Zarządu ISHV, Posiedzenie Światowego Związku Posokowców Bawarskich, Zebranie Doradców Hodowlanych ISHV, Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze ISHV. Powołane zostały zespoły do spraw przygotowania zmian w Statucie ISHV oraz w Regulaminie Próby Głównej ISHV. Na nowego Przewodniczącego ISHV, na najbliższą dwuletnią kadencję, wybrany został Prezes Austriackiego Klubu Posokowców.

Tak więc, następne Spotkanie Klubów ISHV odbędzie się za dwa lata w Austrii.

W ramach Dni ISHV odbyło się również poszukiwanie postrzałków. Czytaj dalej