ZAPROSZENIE NA X MEMORIAŁ IM. KS. BENEDYKTA GIERSZEWSKIEGO  

Już po raz dziesiąty Klub Posokowca wspólnie z ZO PZŁ w Opolu organizuje w dniach 06-09 listopada 2015 roku, kolejny X Memoriał im. Ks. Benedykta Gierszewskiego,  czyli ocenę pracy posokowców w naturalnym łowisku.

 Jest to jedyna w Polsce i nieliczna w Europie ocena pracy posokowców z wielu krajów w jednym czasie i miejscu. Oceny pracy psów będą dokonywać zespoły sędziowskie składające się z sędziów zagranicznych i polskich.

Ocena pracy będzie dokonywania w trakcie trwania polowań zbiorowych i indywidualnych na terenie lasów województwa opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego w czasie polowań związanych z dniem św. Huberta oraz polowań zorganizowanych dla myśliwych zagranicznych.

Centrum memoriałowe będzie się mieścić na terenie OHZ Kluczbork w miejscowości Bogacica – Hotel „Nad Stawem”.

Do uczestnictwa w Memoriale zostali zaproszeni przewodnicy z posokowcami z Czech, Słowacji, Węgier, Szwajcarii, Francji, Niemiec i Austrii. Ze względu na charakter pracy i możliwości organizacyjne ilość przyjętych na memoriał posokowców będzie ograniczona.

W Memoriale wezmą również udział nasze posokowce. Praca na naturalnych postrzałkach wyklucza możliwość udziału w poszukiwaniach posokowców, które posiadają jedynie doświadczenie konkursowe. Podstawowym zadaniem jest znalezienie martwej zwierzyny lub dojście i dostrzelenie rannej. Przewodnicy posokowców, których psy są odpowiednio przygotowane do pracy w naturalnym łowisku, proszeni są o zgłaszanie chęci udziału w memoriale. Przewodnicy posokowców winni być członkami Polskiego Związku Łowieckiego, posiadać uprawnienia do posługiwania się bronią myśliwską, niezbędną do dostrzelenia postrzałka.
Zgłoszenia winny zawierać wszystkie dane posokowca (takie jak przy zgłoszeniu na konkurs lub wystawę), dane personalne właściciela i przewodnika psa, wraz podaniem adresu, adresu mailowego i telefonów kontaktowych.

Oprócz tych danych prosimy o podanie informacji o stopniu użytkowości posokowca i jego doświadczeniu w pracy na tropach postrzałków zwierzyny grubej.

Zgłoszenia wraz dodatkowymi informacjami proszę przesłać do kol. Wojciecha Galwasa, drogą elektroniczną na mail: wojciechgalwas@wp.pl
lub pocztą na adres: Wojciech Galwas, ul. Żorska 11/7, 47- 400 Racibórz.

W zależności od ilości zgłoszeń i zawartych w nich informacjach, wytypowane zostaną posokowce do udziału w memoriale. Wszystkie osoby zgłaszające się do uczestnictwa w memoriale otrzymają pełne informacje, na podany w zgłoszeniu adres.

Ze względów organizacyjnych prosimy przesyłanie zgłoszeń do 30 września b.r.

Szczegółowy program memoriału zostanie zamieszczony w okresie późniejszym na naszej stronie klubowej.