możliwość przeprowadzenia próby głównej

Zarząd Klubu Posokowca Członek ISHV zaprasza członków klubu do podjęcia

OCENY PRACY POSOKOWCÓW W NATURALNYM ŁOWISKU

w trakcie polowań zbiorowych odbywających się na terenie Nadleśnictwa Kluczbork w okresie od listopada 2015 roku do 15 stycznia 2016 r.

Chęć podjęcia pracy na naturalnym tropie należy zgłosić mailem na adres: maciekbosco@tlen.pl

zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko przewodnika, tel. kontaktowy,
  • nazwa i przydomek zgłaszanego psa, jego wiek,
  • ilość prac na naturalnym tropie z podziałem na lata.

 O zakwalifikowaniu decydować będzie:

  • przysłane zbiorcze zestawienie prac za miniony 2014 rok.
  • kolejność zgłoszeń,

Zapewniamy ocenę doświadczonych w ocenie pracy posokowców w naturalnym łowisku sędziów kynologicznych.

Opłata za przystąpienie do oceny będzie wynosić 200zł za każdy dzień, bez względu na wynik oceny.

(nie gwarantujemy wystąpienia postrzałków i możliwości przystąpienia do oceny)