OCENA PRACY POSOKOWCÓW W NATURALNYM ŁOWISKU W BORACH STOBRAWSKICH

Klub Posokowca wspólnie z ZO PZŁ w Opolu i Nadleśnictwem Kluczbork organizuje w dniach 3 – 7 listopada 2016 roku ocenę pracy posokowców w naturalnym łowisku.

 

Ocena pracy, zwana potocznie „próbą główną”, będzie dokonywana w trakcie trwania polowań zbiorowych i indywidualnych na terenie lasów województwa opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego w czasie polowań związanych z dniem św. Huberta oraz polowań zorganizowanych dla myśliwych zagranicznych. Będziemy również zabezpieczać tak prestiżową imprezę jaką są HUBERTOWINY OPOLSKIE.

Oceny pracy psów będzie dokonywać kilkuosobowy zespół sędziowski. Centrum konkursowe będzie się mieścić na terenie OHZ Kluczbork w miejscowości Bogacica – Hotel „Nad Stawem”.

Do uczestnictwa zapraszamy krajowych przewodników z posokowcami. Ze względu na charakter pracy i możliwości organizacyjne ilość posokowców będzie ograniczona. Praca na naturalnych postrzałkach wyklucza możliwość udziału w poszukiwaniach posokowców, które posiadają jedynie doświadczenie konkursowe. Podstawowym zadaniem jest znalezienie martwej zwierzyny lub dojście i dostrzelenie rannej. Przewodnicy posokowców, których psy są odpowiednio przygotowane do pracy w naturalnym łowisku, proszeni są o zgłaszanie chęci udziału w „próbie głównej”. Przewodnicy posokowców winni być członkami Polskiego Związku Łowieckiego, posiadać uprawnienia do posługiwania się bronią myśliwską, niezbędną do dostrzelenia postrzałka. Posiadać ze sobą odpowiednią broń oraz samochód aby móc dojechać na zestrzał z sędziami. Zgłoszenia winny zawierać wszystkie dane posokowca (takie jak przy zgłoszeniu na konkurs lub wystawę, tzn. rasa, nazwa i przydomek, płeć, data urodzenia, nr PKR), dane personalne właściciela i przewodnika psa, wraz podaniem adresu, adresu mailowego i telefonów kontaktowych.

Oprócz tych danych prosimy o podanie informacji o stopniu użytkowości posokowca i jego doświadczeniu w pracy na tropach postrzałków zwierzyny grubej, ilości wszystkich prac wykonanych do tej pory przez posokowca.

Zgłoszenia wraz z dodatkowymi informacjami proszę przesłać do kol. Macieja Kopcia, drogą elektroniczną na mail: maciekbosco@tlen.pl

W zależności od ilości zgłoszeń i zawartych w nich informacjach, wytypowane zostaną posokowce do udziału w ocenie. Wszystkie zgłaszające się osoby otrzymają pełne informacje, na podany w zgłoszeniu adres. W pierwszej kolejności będą przyjmowani przewodnicy posokowców, którzy przesłali roczne sprawozdanie z prac w łowiskach do Klubu Posokowca.

Ze względów organizacyjnych prosimy przysyłanie zgłoszeń

do 25 października b.r.

 

Zaplanowano rotacyjny przebieg imprezy, tzn. uczestnicy mogą zgłaszać chęć udziału w ocenie nie koniecznie na całość imprezy, ale również  w pojedyncze dni. Opłata za uczestnictwo wynosi 150 zł.

 

Proszę o załączanie informacji dotyczącej rezerwacji zakwaterowania ( ile osób,

 od – do- dokładna data). Proszę również o informację o braku potrzeby zakwaterowania.

 

 

Zakwaterowanie uczestników

 

Hotel „Nad Stawem”

Plac Targowy 1, 46-243 Bogacica

współrzędne GPS: N50o 58’ 5.34” E18o 8’ 7.57”

współrzędne Google 50.968 150 18.135436

http://www.feldman-restaurants.pl/nadstawem

tel. +48 77 414 86 67

Każdy pokój wyposażony jest w m.in. łazienkę, TV-sat oraz bezprzewodowy dostęp do internetu WIFI.

Cena noclegu ze śniadaniem wynosi ok 60 zł od osoby.

  • 10 -zł dopłata za pieska

Rezerwacji należy dokonać mailowo razem ze zgłoszeniem uczestnictwa w warsztatach do 25.10.2016r.!!! u członka zarządu Macieja Kopcia.

 

Hotel „Nad Stawem”  ma do dyspozycji 5 pokoi trzyosobowych.

 

Właściciele HOTELU proszą, aby nie wchodzić z pieskami do restauracji, a pieski które będą spać w pokojach nie spały na łóżkach, lecz na swoich legowiskach. Wokół hotelu znajdują się ogrodzone tereny wybiegowe dla psów. Prosimy o zachowanie czystości wokół hotelu.

DARZ BÓR