ZAPROSZENIE NA XI MEMORIAŁ IM. KS. BENEDYKTA GIERSZEWSKIEGO

Już po raz jedenasty Klub Posokowca wspólnie z Komisją Kynologiczną ORŁ w Opolu oraz Nadleśnictwem Kluczbork organizuje w dniach 02-06 listopada 2017 roku, kolejny XI Memoriał im. Ks. Benedykta Gierszewskiego, czyli ocenę pracy posokowców w naturalnym łowisku.

 Jest to jedyna w Polsce i nieliczna w Europie ocena pracy posokowców, na naturalnych postrzałkach zwierzyny grubej, z wielu krajów w jednym czasie i miejscu. Oceny pracy psów będą dokonywać zespoły sędziowskie składające się z sędziów zagranicznych i polskich.

Ocena pracy będzie dokonywania w trakcie trwania polowań zbiorowych i indywidualnych na terenie lasów województwa opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego w czasie polowań związanych z dniem św. Huberta oraz polowań zorganizowanych dla myśliwych zagranicznych.

Centrum memoriałowe będzie się mieścić na terenie OHZ Kluczbork w Hotelu „Na Kopcu” w miejscowości Radomierowice.

Do uczestnictwa w Memoriale zostali zaproszeni przewodnicy z posokowcami z Klubów Posokowca członków Międzynarodowego Związku Posokowców – ISHV, z Czech, Słowacji, Węgier, Szwajcarii,Włoch, Francji i Austrii. Ze względu na charakter pracy i możliwości organizacyjne ilość przyjętych na memoriał posokowców będzie ograniczona.

W memoriale wezmą również udział nasze posokowce. Praca na naturalnych postrzałkach wyklucza możliwość udziału w poszukiwaniach posokowców, które posiadają jedynie doświadczenie konkursowe. Podstawowym zadaniem jest znalezienie martwej zwierzyny lub dojście i dostrzelenie rannej. Przewodnicy posokowców, których psy są odpowiednio przygotowane do pracy w naturalnym łowisku, proszeni są o zgłaszanie chęci udziału w memoriale. Przewodnicy posokowców winni być członkami Polskiego Związku Łowieckiego, posiadać uprawnienia do posługiwania się bronią myśliwską, niezbędną do dostrzelenia postrzałka.
Zgłoszenia winny zawierać wszystkie dane posokowca (takie jak przy zgłoszeniu na konkurs lub wystawę), dane personalne właściciela i przewodnika psa, wraz podaniem adresu, adresu mailowego i telefonów kontaktowych.

Oprócz tych danych prosimy o podanie informacji o stopniu użytkowości posokowca i jego doświadczeniu w pracy na tropach postrzałków zwierzyny grubej.

Zgłoszenia wraz dodatkowymi informacjami proszę przesłać do kol. Wojciecha Galwasa, drogą elektroniczną na mail: wojciechgalwas@wp.pl
Dodatkowe informacje dostępne po numerem tel. +48 605 850 288.

W zależności od ilości zgłoszeń i zawartych w nich informacjach, wytypowane zostaną posokowce do udziału w memoriale. Wszystkie osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w memoriale otrzymają pełne informacje, na podany w zgłoszeniu adres.

Ze względów organizacyjnych prosimy przesyłanie zgłoszeń do 15 września b.r.

Do udziału w memoriale zapraszamy również w charakterze „korony” (obserwatorów) osoby zainteresowane pracą najlepszych europejskich posokowców.

Szczegółowy program memoriału zostanie zamieszczony w okresie późniejszym na naszej stronie klubowej.