ZAPROSZENIE NA XII MEMORIAŁ IM. KS. BENEDYKTA GIERSZEWSKIEGO

Już po raz dwunasty Klub Posokowca wspólnie z Komisją Kynologiczną ZO PZŁ w Opolu oraz Nadleśnictwem Kluczbork organizuje w dniach od 28 listopada do 2 grudnia 2019 roku, kolejny XII Memoriał im. Ks. Benedykta Gierszewskiego, czyli Międzynarodową Ocenę Pracy Posokowców w naturalnym łowisku.

Jest to jedyna w Polsce i nieliczna w Europie ocena pracy posokowców, na naturalnych postrzałkach zwierzyny grubej, z wielu krajów w jednym czasie i miejscu. Oceny pracy psów będą dokonywać zespoły sędziowskie składające się z sędziów zagranicznych i polskich.

Ocena pracy będzie dokonywania w trakcie trwania polowań zbiorowych i indywidualnych na terenie lasów województwa opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego.

Centrum memoriałowe będzie się mieścić na terenie OHZ Kluczbork w Zamku Bożejów koło Radomierowic.

Do uczestnictwa w Memoriale zostali zaproszeni przewodnicy z posokowcami z Klubów Posokowca członków Międzynarodowego Związku Posokowców – ISHV.

Ze względu na charakter pracy i możliwości organizacyjne ilość przyjętych na memoriał posokowców będzie ograniczona.

W memoriale wezmą również udział nasze posokowce. Przewodnicy posokowców, których psy są odpowiednio przygotowane do pracy w naturalnym łowisku, proszeni są o zgłaszanie chęci udziału w memoriale. Przewodnicy posokowców winni być członkami Polskiego Związku Łowieckiego, posiadać uprawnienia do posługiwania się bronią myśliwską, niezbędną do dostrzelenia postrzałka. Oprócz posokowców biorących udział w memoriale potrzebne będą również psy kontrolne do sprawdzenia postrzałów.
Zgłoszenia powinny zawierać wszystkie dane posokowca (takie jak przy zgłoszeniu na konkurs lub wystawę), dane personalne właściciela i przewodnika psa, wraz podaniem adresu, adresu mailowego i telefonów kontaktowych.

Oprócz tych danych prosimy o podanie informacji o stopniu użytkowości posokowca i jego doświadczeniu w pracy na tropach postrzałków zwierzyny grubej.

Zgłoszenia wraz dodatkowymi informacjami proszę przesłać do kol. Wojciecha Galwasa, drogą elektroniczną na mail: wojciechgalwas@wp.pl
Dodatkowe informacje dostępne po numerem tel. +48 605 850 288.

W zależności od ilości zgłoszeń i zawartych w nich informacjach, wytypowane zostaną posokowce do udziału w memoriale i pracujące jako psy kontrolne. Wszystkie osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w memoriale otrzymają pełne informacje, na podany w zgłoszeniu adres.

Ze względów organizacyjnych prosimy przesyłanie zgłoszeń do 15 października b.r.

Do udziału w memoriale zapraszamy również w charakterze „korony” (obserwatorów) osoby zainteresowane pracą najlepszych europejskich posokowców.

Szczegółowy program memoriału zostanie zamieszczony w okresie późniejszym na naszej stronie klubowej.