Propozycja regulaminu hodowlanego

Na wniosek Doradcy Hodowlanego zamieszczamy projekt Regulaminu Hodowlanego, prosimy o przeanalizowanie jego zapisów i zgłaszanie ewentualnych uwag droga mailową do Doradcy Hodowlanego. Proces ten pozwoli podczas Walnego Zgromadzenia pracować nad dokumentem poddanym już wstępnym konsultacjom.

PROJEKT REGULAMINU HODOWLANEGO