Informacja dotycząca Zjazdu Członków Klubu Posokowca przy Polskim Związku Łowieckim

Zarząd Klubu Posokowca przy PZŁ zwołuje na 22 – 23 sierpnia (sobota + niedziela) Zjazd członków klubu który odbędzie się w „Zamku Bożejów”,

adres: Bożejów 6, 46-030 Radomierowice, k/Kluczborka.

 

W sobotę 22 sierpnia o godz. 19,00 przewidziana jest biesiada dla członków Klubu Posokowca i miłośników posokowców. Koszt biesiady to kwota 80 zł. od osoby, płatne na miejscu w dniu biesiady.

 

W niedzielę 23 sierpnia o godzinie 1100, na terenie „Zamku Bożejów”odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Klubu Posokowca przy PZŁ.

Porządek obrad WZ zamieszczamy w poniższym linku:

PORZĄDEK OBRAD

Zarząd Klubu zwraca się z ponowną prośbą o zgłaszanie uwag do projektu Regulaminu Hodowlanego, który jest zamieszczony na naszej stronie i będzie uchwalony na WZ.

Uwagi prosimy zgłaszać drogą mailową do Doradcy Hodowlanego.

W Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu, mogą wziąć udział członkowie Klubu Posokowca mający opłaconą składkę członkowską za 2020 rok.

Członkowie klubu, którzy dotychczas nie opłacili jeszcze składki członkowskiej w kwocie 60,00 zł zobowiązani są do jej wpłaty na konto klubu BNP PARIBAS

04 1600 1462 1829 6668 7000 0001, z dopiskiem składka członkowska za 2020 rok.

Nie będzie możliwości opłaty składki członkowskiej w gotówce.

W Walnym Zgromadzeniu, z głosem doradczym, mogą wziąć również udział przedstawiciele

Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego oraz zaproszeni goście.

 

Zakwaterowanie uczestników w Hotelu „Zamek Bożejów”, strona internetowa;

http://www.bozejow.pl/

Rezerwacji należy dokonywać osobiście pod numerem telefonu: +48 667 920 604 lub mailem: manager@bozejow.pl

Przy rezerwacji proszę podać informację: Zjazd Klubu Posokowca.

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich miłośników „czerwonego psa” do spędzenia kilku dni w urokliwym miejscu w sercu Borów Stobrawskich.

 

 

Zarząd Klubu Posokowca przy PZŁ