Informacje Hodowlane

W związku ze zbliżającym się Walnym Zgromadzeniem członków klubu, jak również z zaistniałymi w ciągu ostatniego roku sytuacjami, zwracam się do wszystkich, którzy w 2019 lub 2020 roku wykonywali czynności hodowlane, tzn. posiadali we własnej hodowli mioty posokowców, lub dokonywali kryć swoimi reproduktorami i brali jako ekwiwalent za krycie szczeniaka, do złożenia sprawozdania w tej sprawie. Proszę o podanie imion, numerów czipów (tatuaży) psów i podanie informacji gdzie trafiły poszczególne szczenięta.  Informacje te będą gromadzone jedynie na potrzeby klubu w rejestrze psów klubowych, w celu koordynacji działań hodowlanych, szkoleniowych, oraz ewidencji naszych posokowców.

Również osoby które nabyły psy z importu i je odsprzedały proszone są o poinformowanie gdzie trafiły nabyte psy.

Proszę o przysłanie danych na mój adres mailowy, w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

 

Z góry dziękuję wszystkim za współpracę!

 

                                                                       Darz Bór

Małgorzata Schram