Imprezy Klubowe w 2021 roku

Zarząd Klubu Posokowca przy Polskim Związku Łowieckim opracował preliminarz imprez klubowych na 2021 rok. Ich realizacja będzie uzależniona od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju, możliwości organizacji warsztatów dla przewodników i preliminarza imprez ISHV. Zarząd planuje następujące imprezy klubowe;

22 – 24 kwietnia – Warsztaty dla przewodników posokowców i tropowców na terenie OHZ Krystyna z zakwaterowaniem w Zamku Bożejów.

25 kwietnia – Walne Zgromadzenie Członków Klubu Posokowca przy PZŁ na terenie zamku Bożejów.

27 -29 sierpnia – Letnie Warsztaty dla przewodników posokowców i tropowców. Miejsce i zakwaterowanie do ustalenia.

9 październik – IV Międzynarodowy Konkurs Posokowców im. J. Kierznowskiego. OHZ Krystyna.

5 – 9 listopad – XIII Memoriał im. B. Gierszewskiego – Bory Stobrawskie. Zamek Bożejów.