Zjazd Członków Klubu Posokowca 2021

Zarząd Klubu Posokowca przy PZŁ zwołuje na 19 – 20 czerwca (sobota + niedziela) 2021 roku, Zjazd członków klubu który odbędzie się w „Zamku Bożejów”,

adres: Bożejów 6, 46-030 Radomierowice, k/Kluczborka.

W sobotę 19 czerwca o godz. 17,00 planujemy przeprowadzić panel dyskusyjny dotyczący projektu Regulaminu Klubu Posokowca PZŁ zgodnego z ramowym regulaminem klubów rasy PZŁ. Regulamin ramowy dostępny jest pod linkiem; https://www.pzlow.pl/storage/2020/08/RAMOWY-REGULAMIN-KLUBU-GRUPY-RAS-PZ%C5%81_WERSJA-ZATWIERDZONA-PRZEZ-NR%C5%81-I-ZG.pdf

Projekt Regulaminu Klubu Posokowca zostanie opublikowany w najbliższych dniach na stronie klubu.

W sobotę na  godz. 19,00 w restauracji zamkowej, przewidziana jest biesiada dla członków Klubu Posokowca i miłośników posokowców. Koszt biesiady to kwota 100 zł od osoby, płatne na miejscu w dniu biesiady.

W niedzielę 20 czerwca o godzinie 1100, na terenie „Zamku Bożejów”

odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Klubu Posokowca przy PZŁ.

Porządek obrad WZ zamieszczamy w linku poniżej.

Porządek obrad

W Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu, mogą wziąć udział członkowie Klubu Posokowca mający opłaconą składkę członkowską za 2021 rok.

Członkowie klubu, którzy dotychczas nie opłacili jeszcze składki członkowskiej w kwocie 100,00 zł zobowiązani są do jej wpłaty na konto klubu BNP PARIBAS

04 1600 1462 1829 6668 7000 0001, z dopiskiem składka członkowska za 2021 rok.

Nie będzie możliwości opłaty składki członkowskiej w gotówce.

W Walnym Zgromadzeniu, z głosem doradczym, mogą wziąć również udział przedstawiciele

Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego oraz zaproszeni goście.

Zakwaterowanie uczestników w Hotelu „Zamek Bożejów”, strona internetowa;

http://www.bozejow.pl/

Rezerwacji należy dokonywać osobiście pod numerem telefonu: +48 667 920 604 lub mailem: manager@bozejow.pl

Przy rezerwacji proszę podać informację: Zjazd Klubu Posokowca.

 Również osoby, które nie zamierzają dokonać rezerwacji w Zamku Bożejów, a chcą wziąć udział w biesiadzie dla członków klubu i miłośników posokowców, proszeni są o przekazanie tej informacji do managera Zamku Bożejów. Związane jest to z przygotowaniem posiłków na biesiadę.

 Ze względu na duże „obłożenie” hotelu prosimy o pilne dokonywanie rezerwacji.

 

Zarząd Klubu Posokowca przy PZŁ