REGULAMIN KLUBU POSOKOWCA PRZY PZŁ

W związku z koniecznością uchwalenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Regulaminu Klubu zgodnego z ramowym regulaminem uchwalonym przez Naczelną Radę Łowiecką, zamieszczamy projekt tego regulaminu, który zastąpi dotychczasowy Statut Klubu.

Prosimy o zapoznanie się z projektem i zgłaszanie ewentualnych uwag.

Projekt Regulaminu Klubu Posokowca