Zaproszenie na XIII Memoriał im. ks. Benedykta Gierszewskiego

Już po raz trzynasty Klub Posokowców PZŁ wspólnie z ZO PZŁ w Opolu planuje zorganizować w dniach od 3 do 6 grudnia 2021 roku, kolejny XIII Memoriał im. Ks. Benedykta Gierszewskiego, czyli Międzynarodową Ocenę Pracy Posokowców w  łowisku.

Jest to jedna z najważniejszych w Europie międzynarodowa ocena pracy posokowców, na naturalnych postrzałkach zwierzyny grubej w której wezmą udział w jednym czasie i miejscu przewodnicy z posokowcami, z wielu krajów. Oceny pracy psów będą dokonywać zespoły sędziowskie składające się z sędziów zagranicznych i polskich.

Ocena pracy będzie dokonywania po polowaniach zbiorowych i indywidualnych na terenie lasów województwa opolskiego i okolicznych województw.

Centrum memoriałowe będzie się mieścić na terenie w Zamku Bożejów koło Radomierowic.

Do uczestnictwa w Memoriale zostali zaproszeni przewodnicy z posokowcami z Klubów Posokowca członków Międzynarodowego Związku Posokowców – ISHV z  Austrii, Czech, Francji, Węgier, Włoch, Niemiec, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji oraz z Polski.

Ze względu na charakter pracy i możliwości organizacyjne ilość przyjętych na memoriał posokowców będzie ograniczona.

W memoriale wezmą również udział posokowce z Polski. Przewodnicy posokowców, których psy są odpowiednio przygotowane do pracy w łowisku i posiadają dyplom z konkursu pracy na sztucznym tropie, proszeni są o zgłaszanie chęci udziału w memoriale.

Przewodnicy posokowców muszą być członkami Polskiego Związku Łowieckiego, posiadać gwintowaną broń myśliwską w kal. min. 7mm, niezbędną przy poszukiwaniu postrzałka.

Oprócz posokowców biorących udział w memoriale potrzebne będą również psy kontrolne do sprawdzenia postrzałów.
Zgłoszenia powinny zawierać wszystkie dane posokowca, dane personalne właściciela i przewodnika psa, wraz podaniem adresu, adresu mailowego i telefonów kontaktowych. Karta zgłoszenia dostępna w załączniku. Zgłoszenia przewodnika PL

Oprócz tych danych prosimy o podanie informacji o stopniu użytkowości posokowca i jego doświadczeniu w pracy na tropach postrzałków zwierzyny grubej.

Zgłoszenia wraz dodatkowymi informacjami proszę przesłać do kol. Wojciecha Galwasa, drogą elektroniczną na mail: wojciechgalwas@wp.pl
Dodatkowe informacje dostępne po numerem tel. +48 605 850 288.

W zależności od ilości zgłoszeń i zawartych w nich informacji, wytypowane zostaną posokowce do udziału w memoriale i pracujące jako psy kontrolne. Wszystkie osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w memoriale otrzymają pełne informacje, na podany w zgłoszeniu adres.

Ze względów organizacyjnych prosimy przesyłanie zgłoszeń do 15 października b.r.

Do udziału w memoriale zapraszamy również w charakterze „korony” (obserwatorów) osoby zainteresowane pracą najlepszych europejskich posokowców.

Szczegółowy program memoriału zostanie zamieszczony w okresie późniejszym na naszej stronie klubowej.

 

Zarząd Klubu Posokowców PZŁ