Sukces przewodnika z Klubu Posokowców PZŁ.

W dniach od 30 września do 3 października odbył się na Węgrzech w miejscowości Kaszo, 37 Zjazd Klubów Posokowca zrzeszonych w Międzynarodowym Związku Posokowców – ISHV. Oprócz wielu narad, posiedzeń i Walnego Zgromadzenia ISHV przeprowadzony został konkurs pracy posokowców na postrzałkach zwierzyny grubej w którym wzięło udział 9 przewodników z posokowcami. Klub Posokowców PZŁ nominował do udziału w konkursie Mikołaja Włocławskiego z posokowcem bawarskim CRUX Czarci Nos. W skład międzynarodowych komisji sędziowskich weszli również sędziowie z Polski; Marian Paweł Bocianowski, Grzegorz Lietz i Tadeusz Wójcik.

Pierwszą pracą jaką wylosował M. Włocławski był postrzałek jelenia byka z poprzedniego dnia. Jeleń otrzymał postrzał na przedni badyl. Po kilkuset metrowej pracy na otoku Crux za zgodą zespołu sędziowskiego (w którego skład wchodzili Niemiec, Węgier i Polak), został puszczony luzem i zaczął stanowić postrzałka. Jednak podejście na odległość strzału zakończyło się ucieczką jelenia i ponownym gonem. Jeleń uchodził przez pola, pomiędzy zabudowaniami, śródpolnymi remizami, poprzecinanymi głębokimi jarami. Upór Mikołaja i Cruxa doprowadziły do końcowego stanowienia i skrócenia cierpień postrzałka. Kolejnego dnia Mikołaj ponownie wylosował prace na jeleniu postrzelonym w tylny badyl. Tym razem praca na otoku trwała 700 m, po czym Crux ruszył w kilometrowy, głośny gon, zakończony twardym stanowieniem i dostrzeleniem postrzałka. Sędziowie ocenili pracę na dyplom II stopnia. Oceniana była praca na otoku, głośny gon, stanowienie i współpraca przewodnika z psem. Na podstawie końcowej oceny sędziów przewodnikom przyznano trzy dyplomy II stopnia i dwa dyplomy III stopnia. Żaden postrzałek nie wymagał ponad 2 km  pracy na otoku wobec czego nie przyznano dyplomów I stopnia.

Uzyskane punkty umożliwiły zajęcie reprezentantowi Klubu Posokowców PZŁ 2 lokaty na tym najważniejszym dla posokowców konkursie w Europie, za przedstawicielem Słowackiego Klubu Hodowców Posokowców – Markiem Sirotnym z posokowcem bawarskim Dia Mutnanska Dolina.

W zjeździe uczestniczyła 10-cio osobowa delegacja Klubu Posokowców PZŁ. Nadmienić należy że prezes naszego klubu Wojciech Galwas został ponownie wybrany na Vice Prezydenta Światowego Związku Posokowców Bawarskich, a doradca ds. hodowlanych Małgorzata Strauss została wybrana Vice Prezydentem utworzonego Światowego Związku Posokowców Hanowerskich. Jednym z celów tych związków jest wyegzekwowanie od krajowych organizacji kynologicznych zrzeszonych w FCI aby wypełniały wymogi jakie są zawarte we wzorcach rasy posokowców hanowerskich i bawarskich. Wzorce te wymagają aby do hodowli dopuszczane były posokowce z poprawnym eksterierem, przebadane pod względem zdrowotnym i ze sprawdzoną na ocenach pracy użytkowością. Niestety również ZKwP nie realizuje tych wymagań zawartych we wzorcach rasy.

Za niecałe 2 miesiące będziemy gościć najlepszych przewodników posokowców na XIII Międzynarodowej Ocenie Pracy Posokowców im. Ks. Benedykta Gierszewskiego, która zostanie przeprowadzona na Opolszczyźnie.