Sprawozdania za 2021 rok

Jak co roku, przypominamy o obowiązkach członków KLUBU przesłania sprawozdań za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.

– do Doradcy ds. Hodowlanych Małgorzaty Strauss – SPRAWOZDANIA HODOWLANEGO zgodnie z obowiązującym Regulaminem Hodowlanym. Proszę każdego członka o pryzsłanie zdjęcia swojego psa i zgodę na umieszczenie danych hodowlanych jego psa w wykazie naszych psów, który będzie opublikowany na klubowej stronie internetowej.  Dane hodowlane to wyniki badań radiologicznych, data urodzenia, ilość potomków, wzrost, ilość prac, wynik konkursu i próby głównej, profil DNA, zdjęcie.

mail: schrammargaret@gmail.com

tel. +48 605 105 409

 

– do Doradcy ds. Użytkowości Macieja Kopcia:

– ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA PRAC w formie arkusza kalkulacyjnego (formularz Exel ze strony Klubu Posokowca wersja elektroniczna). Również należy przesłać informację o braku prac w minionym roku.

oraz

– informacji o zaliczonej „Ocenie pracy posokowców w naturalnym łowisku” (skan Karty Oceny koniecznie z opisem pracy)

mail: maciekbosco@tlen.pl   tel. +48 606 437 272,

(w razie problemów z zasięgiem proszę pisać na WhatsApp)

 

Dane należy przesłać, w nieprzekraczalnym terminie,

 do 10 lutego 2022r.,

celem opracowania i publikacji w Biuletynie.

 

Z myśliwskim pozdrowieniem

Darz Bór!

Zarząd Klubu Posokowca