INFORMACJA O XIV MEMORIALE IM. B. GIERSZEWSKIEGO

W tym roku, po raz czternasty Klub Posokowców PZŁ wspólnie z ZO PZŁ w Opolu planuje zorganizować w terminie 1-5 grudnia 2023r., XIV Memoriał im. Ks. Benedykta Gierszewskiego, czyli Międzynarodową Ocenę Pracy Posokowców w łowisku.

Jest to jedna z najważniejszych w Europie ocena pracy posokowców, na naturalnych postrzałkach zwierzyny grubej, w której wezmą udział w jednym czasie i miejscu przewodnicy z posokowcami, z wielu krajów. Oceny pracy psów będą dokonywać doświadczone zespoły sędziowskie, składające się z sędziów zagranicznych i polskich.

Ocena pracy będzie dokonywana na postrzałkach po polowaniach zbiorowych i indywidualnych na terenie lasów województwa opolskiego oraz województw ościennych. Termin memoriału nie jest przypadkowy, początek grudnia to szczyt sezonu myśliwskiego, więc każdy przewodnik powinien mieć okazję do zaprezentowania się ze swoim psem na naturalnym tropie.

Centrum memoriałowe będzie się mieścić na terenie  Zamku Bożejów koło Radomierowic.

link: https://www.bozejow.pl/kontakt.html

Do uczestnictwa w Memoriale zostali zaproszeni przewodnicy z posokowcami z Klubów Posokowca zrzeszonych w Międzynarodowym Związku Posokowców – ISHV. Zaproszenia otrzymają reprezentanci: Austrii, Czech, Węgier,  Niemiec, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji oraz Polski.

Ze względu na charakter pracy i nasze możliwości organizacyjne, ilość przyjętych na memoriał posokowców wraz z przewodnikami będzie ograniczona.

Polscy przewodnicy posokowców, którzy „czują się na sile” i ich psy są odpowiednio przygotowane do pracy w łowisku oraz posiadają dyplom z konkursu pracy na sztucznym tropie, proszeni są o zgłaszanie chęci udziału w memoriale.

Wymagania minimalne dla polskich ekip, do tego by złożyć swój akces, to:

– członkostwo w Polskim Związku Łowieckim

– gwintowana broń myśliwska w kal. min. 7mm, niezbędną przy poszukiwaniu postrzałka, oczywiście wraz z dokumentami uprawniającymi do posiadania takowej

-dyplom z konkursu pracy na sztucznym tropie

– udokumentowane naturalne prace

-rodowód FCI

-aktualne szczepienie psa przeciw wściekliźnie

Oprócz posokowców biorących udział w memoriale, potrzebne będą również psy kontrolne do sprawdzenia postrzałów.

Zgłoszenia chętnych do wystartowania w memoriale, jak i przewodników wraz z psami jako pies kontrolny powinny zawierać wszystkie dane posokowca, dane personalne właściciela i przewodnika psa, wraz podaniem adresu, adresu mailowego i telefonów kontaktowych.

Oprócz w/w danych prosimy o podanie informacji o stopniu użytkowości posokowca i jego doświadczeniu w pracy na tropach postrzałków zwierzyny grubej.

Karta zgłoszenia dostępna jako załącznik:

Zgłoszenie-przewodnika-PL_Gierszewski_23

Zainteresowanych proszę o wypełnienie i wysłanie karty. Zgłoszenia wraz dodatkowymi informacjami proszę przesłać do kol. Pawła Łukaszewicza, drogą elektroniczną na mail: LPA@o2.pl
Dodatkowe informacje dostępne po numerem tel. +48 602798993.

W zależności od ilości zgłoszeń i zawartych w nich informacji, zarząd klubu wytypuje przewodników wraz z posokowcami do udziału w memoriale oraz pracujące jako psy kontrolne. Wszystkie osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w memoriale otrzymają pełne informacje, na podany w zgłoszeniu adres email.

Ze względów organizacyjnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 10 listopada b.r.

Do udziału w memoriale zapraszamy również w charakterze „korony” (obserwatorów), osoby zainteresowane pracą najlepszych europejskich posokowców.

Szczegółowy program memoriału zostanie zamieszczony w okresie późniejszym na naszej stronie klubowej.

Zarząd Klubu Posokowców PZŁ