koniec roku 2012

Zbliża się koniec roku i do dnia dzisiejszego nie odnotowaliśmy od części członków wpłaty składki członkowskiej do Klubu Posokowca za bieżący rok.

Istnienie i kondycja finansowa naszego klubu zależy m.in. od uregulowania składek członkowskich z których musimy się rozliczyć przed ZG ZKwP.
Dlatego też, zwracamy się z gorącą prośbą o dokonanie do końca roku tej członkowskiej powinności. 
Członkowie, którzy zalegają ze składkami zostaną, zgodnie ze statutem, skreśleni z listy członków klubu.
Przypominamy, że składka członkowska za 2012 rok wynosi 50 zł.
W miarę możliwości finansowych prosimy o uregulowanie składek za 2012 i 2013 rok. Składka na rok 2013, zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia wynosi 60 zł. Informujemy również, że od nowego roku wpisowe do klubu wyniesie 100 zł.

Wpłat składek prosimy dokonać na konto klubu:

Związek Kynologiczny w Polsce
Klub Posokowca Członek ISHV
45-357 Opole, ul. 1 Maja 92 (skr. poczt. 564)
Citi Bank
96 1030 0019 0109 8533 0002 6476

z dopiskiem składka członkowska do Klubu Posokowca za rok…

Prosimy również o przesyłanie do końca stycznia 2013 roku, na adres V-ce Przewodniczącego ds. Użytkowości:

Maciej Kopeć,
Wierzchy 88 (Krystyna),
46-258 Wołczyn,
tel. +48 606437272
maciekbosco@o2.pl

Kart Prac Posokowca za 2012 rok (za okres od 1 stycznia do 31 grudnia), lub zbiorczych zestawień pracy. Zestawienie winno zawierać; łączną ilość prac, ilość prac zakończonych podniesieniem zwierzyny, gatunki zwierzyny, łączną długość pracy na otoku, łączną długość gonu, łączny czas stanowienia, łączną wagę znalezionej zwierzyny. Dane te zostaną opublikowane w Biuletynie. Instrukcja dotycząca wypełniania Kart Pracy znajduje się na stronie w dziale Użytkowość, a sama karta znajduje się w dziale „Druki do pobrania”.

Prosimy również o przesłanie V-ce Przewodniczącemu ds. Hodowlanych:
Wojciechowi Łażewskiemu
ul. Mała 2
05-850 Ożarów Mazowiecki,
tel.: +48 601223139
zuet@zuet.com.pl

informacji dotyczących kryć i miotów posokowców, a także o nabyciu uprawnień hodowlanych przez posokowce, jak również o ich odejściu do sfory św. Huberta. 

Zapraszamy również do współredagowania Biuletynu Klubowego za 2012 rok. Prosimy o nasyłanie do końca lutego, na adres Prezesa Klubu
Wojciecha Galwasa
ul. Żorska 11/7,
47-400 Racibórz
tel. +48 32 4159008
wojciechgalwas@wp.pl

artykułów i zdjęć, które chcielibyście Państwo zamieścić w biuletynie.

Informujemy, że w dniu 8 czerwca 2013 w Piotrkowie Trybunalskim odbędzie się, organizowany przez ZO PZŁ wspólnie z naszym Klubem, kolejny Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców. W tym samym dniu w godzinach popołudniowych przeprowadzimy Walne Zebranie Członków Klubu.

Następnego dnia w niedzielę 9 czerwca na strzelnicy myśliwskiej w Piotrkowie Trybunalskim odbędzie się zorganizowana przez nasz Klub Wystawa Posokowców, sędziowana przez zagranicznych sędziów kynologicznych.
Już dziś zapraszamy do wzięcia udziału w tych imprezach wszystkich członków klubu oraz miłośników posokowców i zaplanowanie ich już dziś w swoim kalendarzu na 2013 rok.

Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionych imprez oraz innych wydarzeń klubowych znajdziecie w okresie późniejszym na naszej stronie.

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego 2013 Roku
Zarząd składa wszystkim członkom oraz sympatykom naszego Klubu
najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności
oraz spełniania wszystkich marzeń w życiu prywatnym i zawodowym,
szczególnie tych związanych z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi.

                                                                                              W imieniu Zarządu
                                                                                              Wojciech Galwas,
Prezes