Podsumowanie 2011 roku

Zakończył się 2011 rok. Nadszedł czas na jego podsumowanie. Zarząd Klubu jest w trakcie przygotowania sprawozdań z działalności klubu za rok ubiegły, jakie jesteśmy zobowiązani przesłać do Zarządu Głównego ZKwP.

Czas rozpocząć również prace nad redagowaniem Biuletynu Klubowego za ubiegły rok. Oczekujemy na relacje klubowiczów z konkursów, wystaw, udziału w szkoleniach, poszukiwaniach postrzałków oraz wszelkie inne związane z hodowlą, układaniem i pracą z posokowcami.
Bardzo mile widziane będą również zdjęcia dokumentujące te wydarzenia. Materiały prosimy przesyłać w terminie do połowy lutego, na adres Wojciecha Galwasa, listownie (47-400 Racibórz, ul. Żorska 11/7), lub e-mailem: wojciechgalwas@wp.pl.
Ponownie zwracamy się z prośbą o przesyłanie, do końca stycznia, na adres V-ce Przewodniczącego ds. użytkowości – Pawła Iwickiego (Bysławek 79/1, 89-510 Bysław), lub na adres e-mailowy: robert.iwicki@gmail.com Kart Prac Posokowca za 2011 rok (za okres od 1 stycznia do 31 grudnia), lub zbiorczych zestawień pracy. Zestawienie winno zawierać; łączną ilość prac, ilość prac zakończonych podniesieniem zwierzyny, gatunki zwierzyny, łączną długość pracy na otoku, łączną długość gonu, łączny czas stanowienia, łączną wagę znalezionej zwierzyny. Dane te zostaną opublikowane w Biuletynie. Instrukcja dotycząca wypełniania Kart Pracy znajduje się na stronie w dziale Użytkowość, a sama karta znajduje się w dziale Druki do pobrania.
Bez posiadania tych danych nie będzie możliwe dokonanie jakichkolwiek zestawień z wykonanych przez nasze posokowce prac.
Prosimy również członków o dokonywanie wpłat składki członkowskiej do klubu za 2012 rok. Składka na rok 2012, nie zmienia się i wynosi 50 zł.
Wpłat składek prosimy dokonać na konto klubu:

Związek Kynologiczny w Polsce
Klub Posokowca Członek ISHV
45-357 Opole, ul. 1 Maja 92 (skr. poczt. 564)
BZ WBK S.A. I/o. Opole
11 1090 2138 0000 0001 0456 8312
z dopiskiem składka członkowska do Klubu Posokowca za rok 2012

Prosimy również o przesłanie V-ce Przewodniczącemu ds. hodowlanych – Wojciechowi Galwasowi, informacji dotyczących kryć i miotów posokowców.
Informujcie o nabyciu uprawnień hodowlanych przez posokowce, jak również o ich odejściu do sfory św. Huberta.
Zgodnie z decyzją WZ istnieje możliwość zamieszczania w Biuletynie Klubu płatnych reklam dotyczących; hodowli, suk hodowlanych, reproduktorów, planowanych miotów, sprzedaży szczeniąt. Ogłoszenia tego typu muszą spełniać warunki zawarte w Uchwale Zarządu w sprawie zamieszczania linków.
Koszt całostronicowej reklamy w formacie A5 wynosi 100 zł, płatne na konto klubu. Reklamy opracowane w postaci plików PDF, JPG, TIFF, CDR prosimy przesyłać do Wojciecha Galwasa.
Zapraszamy również do zamieszczania informacji dotyczących prowadzenia poszukiwań postrzałków zwierzyny grubej z posokowcem. Koszt całostronicowej reklamy 50 zł. Istnieje również możliwość zamieszczania dowolnych komercyjnych reklam w cenie 200 zł za stronę A5 oraz zamieszczenia reklamy w pełnym kolorze na okładce Biuletynu (cena do negocjacji).

Kondycja finansowa Klubu zależy od naszych wpłat.

To, jakie treści zostaną zamieszczone w biuletynie, oraz ich aktualizacja zależy od nas samych – członków Klubu Posokowca.

ZAPRASZAMY DO CZYNNEGO WŁĄCZENIA SIĘ W REDAGOWANIE BIULETYNU!

Zarząd Klubu