Spotkanie Doradców Hodowlanych Klubów Posokowca zrzeszonych w ISHV

Na przełomie sierpnia i września bieżącego roku odbyło się coroczne spotkanie V-ce Przewodniczących ds. Hodowlanych, zwanych w skrócie Doradcami Hodowlanymi, europejskich Klubów Posokowca należących do Międzynarodowego Zrzeszenia Klubów Posokowca, czyli ISHV.

ISHV to organizacja mająca długą historię, bowiem założona była w Lipsku w 1930 roku przez 4 kluby posokowca; dwa niemieckie, austriacki i węgierski. Z biegiem lat do Zrzeszenia przyjmowane były następne kluby. W roku 1997 również nasz klub został przyjęty na Członka Zwyczajnego ISHV. Obecnie ISHV skupia kilkanaście klubów posokowca, a w kolejce do przyjęcia oczekują następne, jako tzw. członkowie oczekujący. Do głównych celów ISHV należy pielęgnowanie i rozwijanie zgodnie z etyką łowiecką i zasadami ochrony przyrody, poszukiwania i dochodzenia rannej zwierzyny i to dzięki fachowemu prowadzeniu posokowca hanowerskiego i posokowca bawarskiego oraz reprezentowanie czystej hodowli obu tych ras według standardu FCI, mając na uwadze hodowlę użytkową dla praktyki łowieckiej.
Realizacji tych celów mają służyć między innymi coroczne spotkania doradców hodowlanych odpowiedzialnych za prawidłowe ukierunkowanie hodowli posokowców.

Gospodarzem tegorocznego spotkania był SOCIETA` AMATORI CANI DA TRACCIA czyli Włoski Klub Posokowca. Zorganizowane ono zostało w środkowych Włoszech, wśród malowniczych wzgórz Toskanii. W zebraniu uczestniczyli doradcy hodowlani z większości klubów zrzeszonych w ISHV, obecni również byli Prezydent i V-ce Prezydent ISHV. Nasz Klub Posokowca reprezentowali Vice Przewodniczący ds. Hodowlanych Wojciech Galwas oraz Członek Zarządu Ernest Klama.
Nie sposób w krótkiej notatce przedstawić wszystkich spraw jakie były omawiane na tym sympozjum. Wspomnę więc tylko o kilku. Będący gospodarzami Włosi przedstawili bogatą prezentację dotyczącą gospodarki łowieckiej we Włoszech ze szczególnym uwzględnieniem Toskanii. Poinformowali o ilości i osiągnięciach Stacji Posokowca w prowincji Arezzo. Zaprezentowali swoje posokowce hanowerskie i bawarskie. Tu na marginesie dodam, że wśród najlepszych posokowców bawarskich użytkowanych we Włoszech znajdujemy domieszkę krwi psów z Polski. Sporo uwagi Włosi poświęcili również problemom zdrowotnym posokowców. Mówiono o dysplazji, epilepsji, wnętrostwie, entriopium i ektropium, PRA, coraz powszechniejszych grzybicach i innych chorobach. Sprawozdania o stanie hodowli posokowców i nurtujących problemach złożyli przedstawiciele wszystkich klubów.
Następnym z poruszanych problemów była możliwość pobierania nasienia i założenia banku spermy wybitnych reproduktorów. Prezydium ISHV nawiązało na ten temat porozumienie z kliniką w Norwegii. Jednak ze względu na wysokie koszty tej operacji, głosy uczestników były dość sceptyczne. Omawiany był sposób oceniania psów na próbach i konkursach pracy posokowców w poszczególnych krajach członkowskich. Wskazywano na konieczność ich ujednolicenia. Tu jednak napotykamy na problem organizacji kynologii w różnych państwach.
W większości, o regulaminach i wymogach hodowlanych decydują kluby posokowca. Są jednak kraje gdzie wymogi hodowlane ustala naczelna organizacja kynologiczna lub regulaminy prób i konkursów nie są stanowione przez kluby, a np. organizacje łowieckie. Do państw takich należy Polska, Włochy czy Szwecja.

O rosnącej popularności posokowców wśród myśliwych na całym świecie niech świadczy propozycja utworzenia Światowej Organizacji Posokowców. Z inicjatywą taką wystąpiła Kanada. Jest to jednak temat do dalszych konsultacji.
Inną z propozycji, zgłoszoną przez niemiecki Klub Posokowców Bawarskich, było utworzenie międzynarodowej bazy posokowców w której znalazły by się dane posokowców z poszczególnych klubów członkowskich. Informacje te z pewnością byłyby pomocne przy doborze linii hodowlanych i wymianie materiału hodowlanego. Propozycja ta znalazła poparcie wśród większości uczestników sympozjum.
Pośród innych wydarzeń spotkania wspomnę o fakcie przekazania Pieczęci Użytkowości ISHV przez Przewodniczącego Doradców Hodowlanych Reinharda Scherra, nowo wybranemu V-ce Przewodniczącemu ds. Hodowlanych Klubu Posokowca Wojciechowi Galwasowi. Pieczęcią Użytkowości sygnuje się ważne dokumenty posokowców, które spełniają wysokie wymogi użytkowości.
Prócz oficjalnych godzin obrad, spotkania trwały do późnych godzin wieczornych w czasie których miłośnicy „czerwonego psa”, nad talerzem spaghetti i z lampkę czerwonego toskańskiego wina, wymieniali swoje poglądy i doświadczenia.
Następne spotkanie odbędzie się w październiku przyszłego roku w Wildhaus w Szwajcarii, przy okazji 30 Zjazdu Klubów Posokowca ISHV.

Wojciech Galwas