„Czerwony” czerwcowy weekend w Piotrkowie Trybunalskim

W pierwszy czerwcowy weekend Piotrków Trybunalski powitał miłośników posokowców. 3 czerwca 2006r, odbyła się zorganizowana przez Łódzki Oddział ZKwP, pod honorowym patronatem Klubu Posokowca Członka ISHV, Krajowa Wystawa Posokowców.
Na wystawie mieliśmy do czynienia z psią elitą, jaką w zakresie dochodzenia rannej zwierzyny są niewątpliwie posokowce bawarskie, hanowerskie i alpejskie gończe krótkonożne. Na ringach zaprezentowały się psy mające na swoim koncie znaczne osiągnięcia wystawowe jak i użytkowe. To właśnie wśród nich upatrywać należy odpowiedniego materiału hodowlanego, który umożliwi myśliwym właściwy wybór szczeniąt, przydatnych do pracy w łowiskach. Wystąpiły również te, które dopiero zaczęły swoje występy na ringach i swoją łowiecką przygodę. Nie zabrakło również miejsca dla posokowców, które niestety całe swoje życie spędzają w mieście i nie było im dane zaznać uroków psiego żywota w łowisku.Coraz większa rzesza myśliwych nabiera przekonania, że na terenach obfitujących w zwierzynę płową i czarną, posokowiec staje się nieodzownym elementem łowiectwa. Etyka łowiecka wymaga, żeby dobrze ułożony posokowiec, towarzyszył myśliwemu w wykonywaniu jego pasji, a gdy zawiedzie sprzęt lub umiejętności, służył mu pomocą w naprawieniu błędów. W łowiska te winny trafiać posokowce, pochodzące ze sprawdzonych użytkowo jak i wystawowo hodowli.W tym właściwym wyborze miały pomóc imprezy organizowane w pierwszych dniach czerwca przez ZKwP Oddział w Łodzi, Zarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim i Klub Posokowca Członka ISHV.Ale powróćmy do samej wystawy. Na teren strzelnicy myśliwskiej przybyło 61 posokowców bawarskich, hanowerskich i alpejskich gończych krótkonożnych. Wśród wystawców znaleźli się goście z Czech, Niemiec i Słowacji.
W otwarciu wystawy, przy akompaniamencie sygnałów łowieckich, udział wzięli przedstawiciele władz miasta, w tym V-ce Prezydent m. Piotrkowa Tryb.-Andrzej Czapla, poseł na Sejm RP- Artur Ostrowski, Przewodniczący Łódzkiego Oddziału ZKwP – Paweł Szemraj, Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim – Cezary Szadkowski.
Oceny psów dokonywali Andrzej Brabletz (posokowce hanowerskie i alpejskie gończe krótkonożne), Henryk Stępka (posokowce bawarskie – suki) oraz gość ze Słowacji, doradca hodowlany Słowackiego Klubu Posokowców – Tibor Źeltvay (posokowce bawarskie – psy).
Wnikliwa praca sędziów doprowadziła do wyłonienia zwycięzców poszczególnych ras. Wśród posokowców bawarskich tytuł ten zdobył ATOS z Leszczynowego Boru Tomasza Kendlera, pośród posokowców hanowerskich zwycięzcą rasy został PARYS znad Luciąży Izabeli i Jerzego Karaszewskich, natomiast wśród alpejskich gończych krótkonożnych tytuł zdobyła ANEŻKA z Psiarni Wojskiego Kingi i Jacka Kulpińskich.
Po ocenie na ringach odbyły się konkurencje finałowe. Wyboru najpiękniejszego juniora dokonał sędzia Andrzej Brabletz. Tytuł BIS JUNIOR zdobył posokowiec hanowerski RINO znad Luciąży należący do Romana Walicha, a prezentowany przez jego urokliwą córkę Sylwię.
Wyboru Najpiękniejszego Psa Wystawy dokonał gość ze Słowacji Tibor Źeltvay. Tytuł BEST IN SHOW zdobył posokowiec hanowerski PARYS znad Luciąży, I V-ce BIS został posokowiec bawarski ATOS z Leszczynowego Boru, II V-ce BIS alpejski gończy krótkonożny ANEŻKA z Psiarni Wojskiego.
Na podkreślenie zasługuje wspaniała kameralna atmosfera jaka towarzyszyła zmaganiom na ringach. Niewątpliwy wpływ na dobre samopoczucie wystawców miała bogata oferta gastronomiczna jaką przygotowali organizatorzy. Nie po raz pierwszy kynolodzy ziemi piotrkowskiej pokazali, że znają się na rzeczy.
W tym samym dniu na terenie ośrodka wypoczynkowego w Sulejowie odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Członów Klubu Posokowca Członka ISHV.
Klub tez z wybieralnymi władzami zrzesza pasjonatów posokowców bawarskich i hanowerskich.
Celem klubu jest pielęgnowanie i rozwijanie zgodnie z etyką łowiecką i zasadami ochrony przyrody, poszukiwania i dochodzenia rannej zwierzyny i to dzięki fachowemu prowadzeniu posokowca hanowerskiego i posokowca bawarskiego.
Przynależność do klubu jest dobrowolna. Członkowie klubu opłacają sami składki członkowskie, sami wybierają władze klubu, sami ustalają swoje prawa i obowiązki jak również wymogi hodowlane, większe niż wynika to z Regulaminu Hodowli Psów Rasowych.
Jak wynika z samej nazwy klubu, należy on do Międzynarodowego Zrzeszenia Klubów Posokowców – ISHV. Klub jest reprezentantem ZKwP w ISHV w zakresie użytkowości posokowca hanowerskiego i posokowca bawarskiego.
W tegorocznym zebraniu wzięli udział goście ze Słowacji, Czech i Niemiec. W prezydium zasiadł również Przewodniczący Komisji Kynologicznej NRŁ Andrzej Brabletz.
W toczącej się dyskusji wiele uwag dotyczyło roli i miejsca posokowców w kynologii polskiej. Mówiono o konieczności propagowania hodowli użytkowo – eksterierowych, ze szczególnym naciskiem powiązania ich z praktyką łowiecką, a ściślej z potrzebami kół łowieckich, oraz ujednolicenie, doskonalenie zasad hodowli i użytkowości psów rasy posokowiec. Moda jaka w ostatnich latach zapanowała szczególnie na posokowce bawarskie nie sprzyja dziedziczeniu ich cech użytkowych. Brak w wymogach hodowlanych sprawdzianów użytkowych nie sprzyja również właściwemu ukierunkowaniu hodowli posokowców, których głównym przeznaczeniem była i jest praca węchowa po naturalnym tropie zwierzyny płowej i czarnej.
Aby przeciwdziałać tej tendencji, członkowie klubu zobowiązali Zarząd Klubu do przeprowadzenia konsultacji z Klubem Posokowca Komisją ZG ZKwP i ustalenia wspólnych postulatów odnośnie wprowadzenia przez Związek Kynologiczny dodatkowych wymogów hodowlanych dla posokowców.
Innym ważnym punktem Zgromadzenia było przeprowadzenie wyborów władz klubu.
Jako, że dobiegła końca 3-letnia kadencja dotychczasowych władz, klubowicze musieli wybrać swoich reprezentantów na następne lata. W wyniku tajnych wyborów ukonstytuował się Zarząd Klubu w Następującym składzie:
Przewodniczący – Jan Kierznowski
V-ce Przewodniczący ds. organizacyjnych – Paweł Iwicki
V-ce Przewodniczący ds. hodowlanych – Wojciech Galwas
V-ce Przewodniczący ds. użytkowości – Zbigniew Jankowski
Skarbnik – Jerzy Sokół
Sekretarz – Jerzy Karaszewski
Członek Zarządu – Ernest Klama
Mam nadzieję, że wspólnymi siłami wszystkich miłośników posokowców, działalność klubu będzie zataczać coraz szersze kręgi i wpłynie pozytywnie na rozwój zarówno eksterieru jak i użytkowości posokowców. Wszyscy zainteresowani działalnością lub uczestnictwem w pracach klubu mogą się zgłaszać do sekretarza Jerzego Karaszewskiego, mail: karaszewskai@poczta.onet.pl
Po zakończeniu obrad członkowie klubu oraz zaproszeni goście wzięli udział w uroczystej, wikwintnej biesiadzie. Nie mogła ona niestety trwać zbyt długo, bowiem następnego ranka znaczna część członków klubu wzięła udział w konkursie posokowców.

Na III Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców i Tropowców w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 4 czerwca 2006r, napłynęła rekordowa ilość 58 zgłoszeń. Organizatorzy zmuszeni byli ograniczyć ilość przyjętych psów, a i tak musieli sprostać bardzo trudnemu zadaniu założenia ponad 40 ścieżek tropowych. Ogółem w konkursie wzięło udział 24 posokowce i 17 tropowców. Nie pamiętam konkursu w Polsce, tak licznie obsadzonego przez posokowce.
Tym większe podziękowania należą się komitetowi organizacyjnemu konkursu w którego skład wchodzili ZG PZŁ w Warszawie, ZO PZŁ w Piotrkowie Tryb., Komisja Kynologiczna ORŁ w Piotrkowie oraz myśliwi z K.Ł. Nr 30 „Leśnik” z Piotrkowa Trybunalskiego.
Sporo pracy w ocenie psów poświęcić musiała również komisja sędziowska z Sędzią Głównym Andrzejem Brabletzem na czele.
Na szczęście pogoda sprzyjała uczestnikom i umożliwiła sprawny przebieg konkursu, chociaż jak zwykle w Piotrkowie, ścieżki tropowe nie należały do łatwych.
Po wypełnieniu kart ocen nadszedł czas na ogłoszenie wyników.
Wśród 17 ocenianych tropowców, 14 zdobyło dyplomy, 6 pierwszego stopnia, 3 drugiego i 5 trzeciego. Lokatę 1 oraz CACIT zajął labrador retriever SEA-BIRDS Knock of Wood Alicji Szymańskiej, drugi z Res. CACIT został beagle BLANCA THE FIRST Catulus Małgorzaty Skórzewskiej-Amberg, lokatę 3 zajął również beagle Pani Małgorzaty, ARDAN Domus Amberg.
Posokowce reprezentowały bardzo wyrównany poziom, bowiem aż 11 z nich uzyskało dyplomy I stopnia, 4 dyplom drugiego stopnia i 1 trzeciego stopnia.
Cała czołówka uzyskała maksymalną ilość 100 punktów, a o lokatach zadecydował wiek posokowców.
Tytuł Zwycięzcy Pracy Posokowców, CACIT i 1 lokata przypadła w udziale mającemu dokładnie rok życia posokowcowi hanowerskiemu RON znad Luciąży, stanowiącemu własność Izabeli i Jerzego Karaszewskich, a prowadzonego przez znanego przewodnika Wiesława Szucha. Lokatę 2 i Res. CACIT zajął posokowiec bawarski OPAL Conductus Wojciecha Wicherka, trzecią lokatę uzyskała ANEŻKA z Psiarni Wojskiego – alpejski gończy krótkonożny Kingi i Jacka Kulpińskich.
Po oficjalnym zakończeniu konkursy odbyły się jak zwykle „wieczorne Polaków rozmowy”, umożliwiające wymianę poglądów i doświadczeń.
W ten sposób zakończył się cykl imprez skupiających w jednym miejscu miłośników „czerwonego psa”. Mam nadzieję, że Piotrków Trybunalski, ze względu na swe centralne położenie w kraju i doskonałą organizację, stanie się na stałe organizatorem tego typu imprez.
Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację 3 imprez w jeden weekend, a wśród nich Jerzemu Karaszewskiemu i Zbigniewowi Skrzekowi, członkom naszego klubu, którzy zaangażowali się całym sercem w organizacji ww. imprez.
W imieniu
Klubu Posokowca Członka ISHV
Wojciech Galwas