29 Międzynarodowe Dni ISHV

W dniach od 9 do 13 listopada na pograniczu niemiecko-francusko-luksemburskim, odbędzie się 29 z kolei spotkanie Klubów Posokowca będących członkami ISHV, czyli Międzynarodowego Zrzeszenia Klubów Posokowca.

Tegoroczne związane jest z 75 rocznicą powstania ISHV.
Organizatorem tegorocznego Zjazdu jest KBGS – Niemiecki Klub Posokowca Bawarskiego wspólnie z CFCRHB – Francuskim Klubem Posokowca Hanowerskiego i Bawarskiego.
W trakcie trwania Zjazdu odbędzie się uroczyste Główne Zgromadzenie ISHV z okazji 75 jubileuszu ISHV oraz wiele imprez towarzyszących. Należą do nich posiedzenia delegacji klubowych i doradców hodowlanych, msza św. Huberta w Niderbronn, zwiedzanie Parlamentu Europejskiego w Strassburgu, „wieczór francuski”.
Zostanie również wybrany nowy Przewodniczący ISHV.

Do ważnych imprez Dni ISHV należeć będzie próba główna posokowców, przeprowadzana pod hasłem „Poszukiwania bez Granic”. Każdy klub zrzeszony w ISHV ma prawo zgłoszenia dwóch posokowców do próby głównej.

Postrzałki będą poszukiwane na terenie trzech państw, Niemiec, Francji i Luksemburga. O kolejności poszukiwania jak i o stopniu trudności w poszukiwaniu postrzałków decyduje ślepy los. Tak więc próby tej nie można traktować jako konkursu posokowców, bowiem nie mamy tu do czynienia z równymi szansami dla psów.

Zarząd Klubu Posokowca Członka ISHV wytypował do udziału w „Poszukiwaniach bez Granic” dwóch przewodników ze swoimi psami. Są to: Wiesław Breliński z Kołobrzegu wraz z posokowcem hanowerskim KAZAN z Medniku.

Kazan na ubiegłorocznym konkursie posokowców w Swornychgaciach ukończył z dyplomem konkurs na sztucznym tropie leżącym ponad 48 godzin.

Drugim uczestnikiem będzie Roman Walich ze Skórzewa z suką, posokowcem bawarskim ALMA z Wilczewskich Wydm. Alma zajęła I miejsce w rankingu konkursów pracy posokowców za 2004 rok.

Zarząd klubu wytypował również sędziów, którzy wejdą w skład międzynarodowych zespołów sędziowskich, oceniających pracę posokowców. Polskę reprezentować będą Międzynarodowi Sędziowie Prób Pracy, Józef Głowniak i Zbigniew Skrzek.


Roman Walich ze swoimi posokowcami
Klub nasz będzie reprezentował Przewodniczący Jan Kierznowski oraz Paweł Iwicki i Wojciech Galwas jako delegaci. W Zjeździe będą uczestniczyć również inni członkowie naszego klubu. Wszystkie koszty związane z wyjazdem, zakwaterowaniem, wyżywieniem i udziałem w Dniach ISHV, uczestnicy, sędziowie, delegaci pokrywają we własnym zakresie. Klub nie udziela żadnych dotacji.