zaproszenie na VIII Memoriał im. Ks. Benedykta Gierszewskiego

Klub Posokowca Członek ISHV wspólnie z ZO PZŁ w Opolu
organizuje w dniach 02-05 listopada 2013 roku
VIII Memoriał im. Ks. Benedykta Gierszewskiego, 
czyli ocenę pracy posokowca w naturalnym łowisku.

Ocena pracy będzie dokonywania w trakcie trwania polowań zbiorowych i indywidualnych na terenie lasów Nadleśnictw Kluczbork, Kup i Turawa, Olesno, Brzeg, Namysłów oraz sąsiednich obwodach dzierżawionych przez opolskie koła łowieckie w okresie nasilonych polowań zbiorowych.

Oceny pracy psów będą dokonywać sędziowie kynologiczni z Polski i z zagranicy.

Do uczestnictwa w Memoriale zostali zaproszeni przewodnicy z posokowcami z Czech, Austrii, Niemiec, Włoch, Słowacji.W Memoriale wezmą również udział nasze posokowce. Praca na naturalnych postrzałkach wyklucza możliwość udziału w poszukiwaniach posokowców, które posiadają jedynie doświadczenie konkursowe. Podstawowym zadaniem jest znalezienie martwej zwierzyny lub dojście i dostrzelenie rannej. Zgodnie z zapisem z regulaminie prób i konkursów psów myśliwskich; „poszukiwanie postrzałka nie może mieć charakteru sportowego konkursu, a udział w nim nie może służyć szkoleniu psa”.
Właściciele i przewodnicy posokowców, którzy uważają, że ich psy są odpowiednio przygotowane do pracy w naturalnym łowisku, proszeni są o zgłaszanie chęci udziału w memoriale. Przewodnicy posokowców winni być członkami Polskiego Związku Łowieckiego, posiadać uprawnienia do posługiwania się bronią myśliwską, niezbędną do dostrzelenia postrzałka.
Zgłoszenia winny zawierać wszystkie dane posokowca (takie jak przy zgłoszeniu na konkurs lub wystawę), dane personalne właściciela i przewodnika psa, wraz podaniem adresu, maila i telefonów kontaktowych. Oprócz tych danych prosimy o podanie informacji o stopniu użytkowości posokowca i jego doświadczeniu w pracy na tropach postrzałków zwierzyny grubej.

Zgłoszenia wraz dodatkowymi informacjami proszę przesłać do kol. Wojciecha Galwasa, drogą elektroniczną na mail: wojciechgalwas@wp.pl
lub pocztą na adres:
Wojciech Galwas
ul. Żorska 11/7
47- 400 Racibórz.

W zależności od ilości zgłoszeń, zarząd klubu wytypuje posokowce do udziału w memoriale. Wszystkie osoby zgłaszające się do uczestnictwa w memoriale otrzymają pełne informacje, na podany w zgłoszeniu adres.

Ze względów organizacyjnych prosimy przesyłanie zgłoszeń do 30 września b.r.

Szczegółowy program memoriału zostanie zamieszczony w okresie późniejszym na naszej stronie klubowej.

 

Zarząd Klubu