Popularyzacja posokowca w okręgu piotrkowskim

„Dla myśliwego, który zdaje sobie sprawę jak niedoskonałe mogą być jego działania i umiejetności, posokowiec jest nieodzownym uzupełnieniem w wykonaniu etycznie pojętego łowiectwa”

Ta myśl, podobnie jak organizatorom i uczestnikom klubowych wystaw posokowców, przyświecała również w dużej mierze komisji kynologicznej psa myśliwskiego przy okręgowej Radzie łowieckiej PZŁ w Piotrkowie Tryb., kiedy przystąpiła na przestrzeni 2002-2004 r. do rozszerzenia organizacji konkursów pracy o konkurs posokowców, których organizatorami był Zarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie Tryb oraz Nadleśnictwo Piotrków Tryb, przy aktywnym udziale pana Nadleśniczego dr Piotra Ozgi. 

Głównym założeniem organizacji tego typu konkursów na ziemi piotrkowskiej była m. innymi popularyzacja tak szlachetnej i wybitnie użytkowej rasy psów jaka są posokowce i ich znaczenia hodowli związanej z łowiectwem i populacją tych psów w łowisku.
Mimo bowiem dość dużej ilości tych psów w naszym kraju, zwłaszcza posokowca bawarskiego, spotykamy się w praktyce na co dzień z nikłym odzewem ich właścicieli zarówno jeżeli chodzi o praktyczne wdrożenie jego zdolności węchowych oraz dzieleniu się spostrzeżeniami na temat pracy swoich podopiecznych. Mimo ,że rasy te zaliczane są do psów wybitnie użytkowych. Doceniając ich doskonały wiatr dolny i umiejętność do samodzielnej pracy wybitnie nadają się do poszukiwania postrzałków zwierzyny płowej i czarnej. Przydatność posokowców tj. bawarskiego hanowerskiego i alpejsko- gończego – krótkonożnego do pracy w naturalnych łowiskach praktycznie sprawdziła się na organizowanych na ziemi piotrkowskiej konkursach, tak licznie reprezentowanych przez te psy. W ocenie tej posłużono się wybiórczo 2 imprezami tego typu które miały charakter konkursów międzynarodowych w okresie 2003 – 2004 roku w okręgu piotrkowskim.

I tak w dniu 31 maja 2003 roku na terenie obwodu koła łowieckiego nr 30 „ LESNIK” w Piotrkowie Tryb./ gdzie pozyskanie łączne zwierzyny płowej i czarnej w sezonie łowieckim przekracza z reguły ponad 250 sztuk/, zorganizowany został I Międzynarodowy konkurs pracy posokowców i Tropowców.
Do konkursu zgłoszono 30 psów w tym 12 posokowców.
Doskonałą oprawę stanowiła obsada komisji sędziowskiej w osobach kol. Andrzeja Brabletza, Aleksandra Skrzyńskiego, Jana Kierznowskiego, Józefa Głowniaka, Jerzego Wielocha, Ryszarda Nowickiego, Lechosława Stanisławskiego, Zbigniewa Skrzeka i Jerzego Karaszewskiego.
Oceny zgłoszonych na konkurs psów dokonano przy bardzo dużym nasłonecznieniu /25 stopni, niemal bezwietrznej pogodzie. W klasie posokowców na 12 zgłoszonych psów 4 psy otrzymały dyplomy I – go stopnia, 1 dyplom II stopnia oraz 2 dyplomy III – go stopnia.
W klasie posokowców
lokatę 1 – dyplom I stopnia, CACIT.CPC, oraz nagrodę PZŁ przyznano suce – posokowcowi bawarskiemu „ BRYZA” z Wilczewskich Wydm,ur.24.02.02r. po psie –„ARES” Czedzielski Rewir i matce „FIONA” Bursztynowy Strzelec.hod.Wiesław Szuch,wł.Andrzej Koronkiewicz,
lokatę 2 – dyplom I stopnia, reserve CACIT oraz nagrodę PZŁ przyznano suce posokowiec bawarski – „Aida„ Z Chełmińskiej Zagrody,ur.20.06.01r. po ojcu –„ BRAVO „ Hazba i matce – „ CELTA” Tucholczyk, hodowca E.Wenta, wł .K.Matusik,
lokatę 3 – dyplom I stopnia oraz nagrodę PZŁ przyznano posokowcowi bawarskiemu – psu – „ARS„ z Jedliny Mazowieckiej,po m . HUBIE” z Kużni Żelichowskiej ,hod.K.Mistawicz,Wł,J.Rudziński.

W dniu 5 czerwca 2004 r. na terenie obwodu koła łowieckiego jak wyzej, zorganizowany został II Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców i Tropowców.
Do konkursu zgłoszono 26 psów w tym 9 posokowców.
Obsadę sędziowską zblizoną do poprzedniej uzupełnili kol..kol. Irena Bykowska, Andrzej Jakubowski, Frantisek Musil /CS/ Leszek Siejkowski.
Oceny psów dokonano przy temp. Około 20 oC i lekkich opadach deszczu.
W klasie posokowców przyznano 3 dyplomy I – go stopnia, 2 dyplomy II –go stopnia oraz 1 dyplom III – go stopnia.
W klasie posokowców:
lokate 1 – dyplom I – go stopnia , CACIT,CPC,przyznano psu,posokowcowi bawarskiemu „ DAG „ Kralovska Studnicka,ur. 07.06.01r., po psie „EVAN „ Stanisovska Dolina i m. BORKA.hod. Jaroslav Ciznar,wł. M.Bubula.
lokate 2 – dyplom I – go stopnia,res.CACIT, przyznano suce – posokowcowi bawarskiemu „ ALMA „ z Wilczewskich wydm,ur.29.03.00r, po ojcu „ FLET „ Baskowe Zbocze i m. „ FIONA „ Bursztynowy Strzelec.Hod.W.Such,wł. R.Walich.
lokatę 3 – dyplom I – go stopnia przyznano psu rasy alpejsko – jamniko – gończy – „ ERGO „ Condutus,ur. 16.03.01, po o- „ KANCI „ Raj i m. ULALA” Conductus, hod. Krzysztof Mielczanek, wł. Daniel Szóstka.

Zgodnie z zebranym materiałem komisji kynologicznych psa myśliwskiego regionu Mazowiecko – łódzkiego wzorem lat ubiegłych nadal dominuje okręg warszawski. Pozytywnym aspektem jednak zaczyna być fakt, że coraz wiecej psów występujących na konkursach związanych jest z łowiectwem oraz coraz wiecej wśród myśliwych zaczyna przejawiac się opinia o przydatności i roli psa posokowca w łowisku. Właśnie z myślą o nich organizowane są wzorem lat ubiegłych co miesiąc „ regionalne piotrkowskie warsztaty tropowe”. Polegaja one głównie na edukacji i pokazie praktycznych możliwości psów myśliwskich w terenie.