Walne Zebranie Członków Klubu w Borsku 02.06.2007r.

W lipcowy weekend bieżącego roku, do zacisznych Borów Tucholskich zjechała się liczna grupa właścicieli i sympatyków posokowców.

Część z nich wraz z posokowcami hanowerskimi i bawarskimi spotkała się w sobotnie popołudnie 16 lipca na rynku urokliwego, pomorskiego miasta – Tucholi.
Jedną z imprez trwających właśnie Dni Borów Tucholskich była, zorganizowana przy współudziale Klubu Posokowca, ogólnopolska prezentacja psów myśliwskich.
Prowadził ją znany autorytet w dziedzinie kynologii, międzynarodowy sędzia kynologiczny, Leszek Siejkowski.

Na tucholskim rynku, przy dźwiękach płynących z rogów sygnalistów łowieckich, prezentowały się poszczególne grupy ras myśliwskich.
Leszek Siejkowski w bardzo przystępnej formie, zrozumiałej dla ludzi nie mających na co dzień kontaktu z łowiectwem, omawiał licznie zgromadzonym mieszkańcom i turystom, cechy i zalety poszczególnych ras, służących myśliwym pomocą w wykonywaniu ich pasji.

Prezentacja posokowców na scenie.
Kulminacyjnym punktem prezentacji było wejście na scenę posokowców.
To właśnie te rasy psów, jak żadne inne są predysponowane do poszukiwania rannej zwierzyny. Jako pierwsze zaprezentowały się stateczne i dumne posokowce hanowerskie, po nich na scenę weszły mniejsze, ale szybsze i sprawniejsze w trudnym terenie – posokowce bawarskie.
Pokaz psów ras myśliwskich Leszek Siejkowski zakończył zaproszeniem do Swornychgaci, na uroczystość odsłonięcia pomnika ks. Gierszewskiego.

Po powrocie ze Swornychgaci w sobotni wieczór na terenie ośrodka wypoczynkowego, położonego nad Jeziorem Wdzydzkim, przy wspólnym ognisku, członkowie klubu wspominali swoje spotkania z ks. Gierszewskim i przekazywali doświadczenia związane z układaniem i prowadzeniem posokowców.
Następnego dnia odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Klubu Posokowca – Członka ISHV.

Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawił Jan Kierznowski.
Z kolei głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Klubu przedstawiając wyniki przeprowadzonej kontroli.
Zgłosił również wniosek o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu, który został przyjęty w drodze głosowania.
Przewodniczący Zebrania, Zbigniew Skrzek z Piotrkowa Trybunalskiego, złożył szczególne podziękowania Pawłowi Iwickiemu za zaangażowanie i wkład pracy przy budowie pomnika Ks. Gierszewskiego.
Uczestnicy zebrania oklaskami na stojąco podziękowali Pawłowi Iwickiemu. Następnie rozpoczęto dyskusję nad kierunkami dalszego działania klubu.
Śmierć księdza Gierszewskiego kończy jeden etap w działalności klubu związany z jego osobą. Zamknięty został on odsłonięciem jego pomnika. Należy prowadzić działalność w oparciu o nowy Zarząd.

Uchwalono, że siedziba klubu zostanie przeniesiona do Opola i afiliowana przy tamtejszym Oddziale ZKwP, który jest oddziałem macierzystym Prezesa Klubu. W związku z rezygnacją dotychczasowego skarbnika i sekretarza dokonano również wyborów uzupełniających do Zarządu. Funkcję skarbnika i sekretarza objęli członkowie z rejonu Opolszczyzny. Skarbnikiem został Kolega Jerzy Sokół z Opola, a sekretarzem Wojciech Galwas z Raciborza.
Uporządkowano i doprecyzowano zapisy statutowe. Tekst jednolity statutu z uwzględnieniem uchwalonych zmian znajduje się w dalszej części biuletynu.
W dyskusji zwrócono uwagę na konieczność wprowadzenia zmian mających na celu usprawnienie działań zarządu w zakresie pozyskiwania składek członkowskich, księgowości i finansowania, sprawozdawczości i obiegu dokumentów. Ustalono wysokość składki członkowskiej do Klubu na 40 zł, począwszy od 2006 roku. Zebranie składek od minimum stu członków jest jednym z warunków istnienia Klubu. Po śmierci ks. Gierszewskiego wielu lokalnych członków klubu zaprzestało działalności w klubie i opłacania składek. Zarząd przyjmuje nowych członków, którzy wyrażają chęć działania i opłacania składek. Bariera 100 członków, wyznaczona przez ZG ZKwP, jest znacznym utrudnieniem w powstawaniu i działalności klubów z władzami wybieralnymi. Związek Kynologiczny winien kłaść nacisk na jakość, a nie ilość członków w klubach.

Klub nie otrzymuje żadnych dotacji z ZG ZKwP. Zgodnie ze statutem klub finansuje się samodzielnie, ze składek swoich członków i innych wpływów uzyskiwanych w toku swej działalności. Dodatkowym obciążeniem finansowym, wynikającym z członkostwa w ISHV, jest obowiązek uiszczania corocznej składki w wysokości 500€.
Członkowie klubu zwrócili uwagę na kłopoty związane ze współpracą z v-ce przewodniczącym ds. hodowlanych. Wskazali również na brak sprawozdania hodowlanego za 2004 rok.
Zwrócono również uwagę na problemy wynikające z regulaminu prób głównych posokowców.
Postulowano, aby do przeprowadzenia ich wytypować sędziów klubowych.

Mając na celu podnoszenie poziomu użytkowości łowieckiej posokowców, członkowie klubu nałożyli na siebie dodatkowe wymogi hodowlane, polegające między innymi na obowiązku kojarzenia posokowców posiadających dyplom z konkursu posokowców lub konkursu na tropach naturalnego postrzałka zwierzyny grubej, tzw. próby głównej.

Sprecyzowano wymagania jakim muszą sprostać posokowce w celu uzyskania Pieczęci Użytkowości ISHV (Międzynarodowego Związku Posokowców).
Do jej posiadania upoważnione są psy i suki które uzyskały: uprawnienia hodowlane zgodnie z wymogami Regulaminu Hodowli Psów Rasowych ZKwP, negatywny wynik badania w kierunku dysplazji stawów biodrowych, odpowiedni dyplom z konkursów pracy posokowców lub dyplom z próby głównej.
Szczenięta po rodzicach posiadających Pieczęć Użytkowości ISHV mają prawo do jej zamieszczenia w swoich rodowodach, co da nabywcom szczeniąt pewność, że rodzice byli sprawdzeni użytkowo zgodnie z wymogami ISHV.

Zarząd Klubu wytypował przewodników z posokowcami do uczestnictwa w próbie głównej ISHV, która odbędzie się w listopadzie na terenie Niemiec, Francji i Luksemburga. Będą nimi Wiesław Breliński z posokowcem hanowerskim KAZAN z Medniku i Roman Walich z posokowcem bawarskim ALMA z Wilczewskich Wydm.

Sędziami reprezentującymi nasz klub będą międzynarodowi sędziowie prób pracy, Józef Głowniak i Zbigniew Skrzek.
Oficjalnymi delegatami klubu, oprócz Prezesa Klubu Jana Kierznowskiego, będą Wojciech Galwas i Paweł Iwicki.

Następny Zjazd Członków Klubu zaplanowano na czerwiec przyszłego roku w Piotrkowie Trybunalskim, na które Zarząd Klubu już teraz zaprasza wszystkich aktualnych i potencjalnych członków klubu.
Po zakończeniu zebrania wspólny posiłek, pieczonego w kaszubskim piecu chlebowym dzika oraz pochodzącego z tego samego pieca, kaszubskiego chleba, zakończył tegoroczne spotkanie członków Klubu Posokowca.