ZAPROSZENIE NA IX MEMORIAŁ IM. KS. BENEDYKTA GIERSZEWSKIEGO

 Podobnie jak w latach poprzednich Klub Posokowca Członek ISHV, wspólnie z ZO PZŁ w Opolu organizuje w dniach 07-10 listopada 2014 roku, kolejny IX Memoriał im. Ks. Benedykta Gierszewskiego, czyli ocenę pracy posokowca w naturalnym łowisku.

 Ocena pracy będzie dokonywania w trakcie trwania polowań zbiorowych i indywidualnych na terenie lasów Nadleśnictw Kluczbork, Kup i Turawa, Olesno, Brzeg, Namysłów w województwie opolskim oraz sąsiednich obwodach dzierżawionych przez koła łowieckie w okresie nasilonych polowań zbiorowych.

Oceny pracy psów będą dokonywać międzynarodowe zespoły sędziowskie.

Do uczestnictwa w Memoriale zostali zaproszeni przewodnicy z posokowcami z Czech, Słowacji, Węgier, Szwajcarii, Francji i Austrii.

W Memoriale wezmą również udział nasze posokowce. Praca na naturalnych postrzałkach wyklucza możliwość udziału w poszukiwaniach posokowców, które posiadają jedynie doświadczenie konkursowe. Podstawowym zadaniem jest znalezienie martwej zwierzyny lub dojście i dostrzelenie rannej. Przewodnicy posokowców, którzy uważają, że ich psy są odpowiednio przygotowane do pracy w naturalnym łowisku, proszeni są o zgłaszanie chęci udziału w memoriale. Przewodnicy posokowców winni być członkami Polskiego Związku Łowieckiego, posiadać uprawnienia do posługiwania się bronią myśliwską, niezbędną do dostrzelenia postrzałka.
Zgłoszenia winny zawierać wszystkie dane posokowca (takie jak przy zgłoszeniu na konkurs lub wystawę), dane personalne właściciela i przewodnika psa, wraz podaniem adresu, adresu mailowego i telefonów kontaktowych.

Oprócz tych danych prosimy o podanie informacji o stopniu użytkowości posokowca i jego doświadczeniu w pracy na tropach postrzałków zwierzyny grubej.

Zgłoszenia wraz dodatkowymi informacjami proszę przesłać do kol. Wojciecha Galwasa, drogą elektroniczną na mail: wojciechgalwas@wp.pl
lub pocztą na adres:
Wojciech Galwas
ul. Żorska 11/7
47- 400 Racibórz.

W zależności od ilości zgłoszeń i zawartych w nich informacjach, wytypowane zostaną posokowce do udziału w memoriale. Wszystkie osoby zgłaszające się do uczestnictwa w memoriale otrzymają pełne informacje, na podany w zgłoszeniu adres.

Ze względów organizacyjnych prosimy przesyłanie zgłoszeń do 30 sierpnia b.r.

Szczegółowy program memoriału zostanie zamieszczony w okresie późniejszym na naszej stronie klubowej.