Relacja z warsztatów dla przewodników posokowców i tropowców 2014

W dniach od 7 do 9 września, Klub Posokowca, przy wsparciu Komisji Kynologicznej ORŁ w Opolu i Nadleśnictwa Kluczbork, przeprowadził na terenie OHZ Kluczbork 3-dniowe zajęcia mające na celu przekazanie przyszłym przewodnikom tropowców wiedzy na temat przygotowania psów do ciężkiej i odpowiedzialnej pracy na tropach rannej zwierzyny.

W zajęciach wzięło udział 21 uczestników. Reprezentowali oni głównie Opolszczyznę, nie brakowało jednak osób z innych regionów kraju: Pomorza, Wielkopolski, Małopolski, Kujaw, Dolnego Śląska, Śląska, Mazowsza. Część osób brało udział w zajęciach już po raz kolejny, część przyjechało bez psów aby przed zakupem tropowca nabyć wiedzę teoretyczną. Uczestniczące w zajęciach psy reprezentowały różne rasy. Większość stanowiły posokowce bawarskie, były również dwa posokowce hanowerskie i alpejski gończy krótkonożny. Pozostałe rasy reprezentowane były przez jamniki szorstkowłose standardowe, gończe polskie, płochacza niemieckiego  i labrador retrievera.

Zajęcia prowadzone były przez sędziów i asystentów kynologicznych oraz przewodników tropowców. Nadzór nad całością sprawował Jan Kierznowski, zajęcia pod kierunkiem Macieja Kopcia prowadzili: Wojciech Galwas, Jerzy Sokół, Rafał Malec, Miłosz Szewczuk, Michał Fornalczyk, pomagał Marcin Malorny.

Większość czasu poświęcona została na zajęcia terenowe. Uczestnicy warsztatów sami preparowali dzicze skóry, „uzbrajali” w rapety buty tropowe, wytyczali ścieżki w terenie leśnym. Omawiane były akcesoria związane z pracą tropowców i poszukiwaniem postrzałków. Przewodnicy sprawdzali zachowanie psów na włóczkach i przy martwej zwierzynie. Pracowali na założonych przez siebie ścieżkach tropowych, początkowo na krótkich i leżących 2 godziny, w następnych dniach na coraz dłuższych i leżących do 24 godzin. Wiele czasu poświęcono na posłuszeństwo i współpracę przewodnika z psem.

Uczestnicy mieli możliwość sprawdzić zachowanie swoich psów w zagrodzie dziczej gdzie dziki pokazywały psom, że nie są zadowolone z ich wizyty.

Zajęcia terenowe trwały od rana do godzin wieczornych, a po obiadokolacji następował dalszy ciąg zajęć teoretycznych. Te jednak odbywały się już w miłej i luźnej atmosferze.

Warsztaty zakończono, przy dźwiękach sygnałów łowieckich, wręczeniem uczestnikom pamiątkowych Certyfikatów Uczestnictwa, które to wręczali Nadleśniczy N-ctwa Kluczbork – Paweł Pypłacz, Honorowy Prezes Klubu Posokowca – Jan Kierznowski i Prezes Klubu Posokowca – Wojciech Galwas.

Mamy nadzieję, że dzięki przekazanej uczestnikom wiedzy ich psy w następnych latach, a część z nich już w bieżącym sezonie łowieckim, udowodnią swoją przydatność w łowiskach, odnajdując wiele sztuk rannej zwierzyny.