składka roczna i zbiorcze zestawienie prac

Drodzy Klubowicze,
zbliża się koniec roku i do dnia dzisiejszego nie odnotowaliśmy od części członków wpłaty składki członkowskiej do Klubu Posokowca za bieżący rok.
Istnienie i kondycja finansowa naszego klubu zależy m.in. od uregulowania składek członkowskich z których musimy się rozliczyć przed ZG ZKwP.

Dlatego też, zwracamy się z gorącą prośbą o dokonanie do końca roku tej członkowskiej powinności. Członkowie, którzy zalegają ze składkami zostaną, zgodnie ze statutem, skreśleni z listy członków klubu.

Przypominamy, że składka członkowska za 2014 rok wynosi 60 zł.

W miarę możliwości finansowych prosimy o uregulowanie składek za 2014 i 2015 rok. Składka na rok 2015 nie ulega zmianie i wynosi 60 zł. Wpłat składek prosimy dokonać na konto klubu:

 

Związek Kynologiczny w Polsce
Klub Posokowca Członek ISHV
45-357 Opole, ul. 1 Maja 92 (skr. poczt. 564)

Citi Bank
96 1030 0019 0109 8533 0002 6476

z dopiskiem składka członkowska do Klubu Posokowca za rok…

 

W sprawach związanych z opłatą składki lub innych zobowiązań finansowych wobec klubu prosimy kontaktować się ze Skarbnikiem Jerzym Sokołem, tel. 77 551 42 58 lub +48 692 806468.

 

Prosimy o przesyłanie do końca stycznia 2015 roku, na adres V-ce Przewodniczącego ds. Użytkowości:
Maciej Kopeć,
Wierzchy 88 (Krystyna)
46-258 Wołczyn
tel. +48 606437272
maciekbosco@o2.pl

Kart Prac Posokowca za 2014 rok (za okres od 1 stycznia do 31 grudnia) lub zbiorczych zestawień prac.

Karta zbiorczego zestawienia prac wraz z instrukcją dostępna jest na naszej stronie internetowej www.klubposokowca.org.pl