DODATKOWE WYMOGI HODOWLANE

DODATKOWE WYMOGI HODOWLANE CZŁONKÓW KLUBU POSOKOWCA

 1. Członkowie klubu zobowiązują się kojarzyć posokowce posiadające dyplom z konkursu posokowców lub dyplom z Oceny Pracy Posokowca w Naturalnym Łowisku zwanym Poszukiwaniem Postrzałka (PP).
 2. Członkowie klubu powiadamiają Doradcę ds. hodowlanych o miotach i ilości szczeniąt oraz o posiadanych posokowcach.
 3. Członkowie klubu powiadamiają Doradcę ds. użytkowości o pracy swoich posokowców w postaci rocznych zestawień poszukiwań.
 4. Sprzedaż posokowców poza granice Polski, do krajów w których działają Kluby Posokowca zrzeszone w ISHV, możliwa jest w przypadku posiadania przez nie Winiety Użytkowości ISHV, po uzyskaniu zgody Doradcy ds. hodowlanych.
 5. Kupno posokowców z klubów członkowskich ISHV możliwa jest w przypadku posiadania przez nie Winiety Użytkowości ISHV, po uzyskaniu zgody v-ce Doradcy ds. hodowlanych.
 6. Krycia zagranicznymi reproduktorami z klubów członkowskich ISHV jak również krycia zagranicznych suk z krajów w których działają Kluby Posokowca zrzeszone w ISHV, odbywają się za zgodą Doradcy ds. hodowlanych.
 7. Posokowce uzyskują status klubowej suki hodowlanej lub psa reproduktora pod warunkiem posiadania:
 • uprawnień hodowlanych zgodnie z wymogami Regulaminu Hodowli Psów Rasowych  ZKwP,
 • badania w kierunku dysplazji stawów biodrowych z wynikiem A lub B,
 • dyplomu z Oceny Pracy Posokowca w Naturalnym Łowisku (lub jej zagranicznego odpowiednika).

Po spełnieniu wymogów zamieszczonych w pkt. 7 uzyskują one prawo do uzyskania Winiety użytkowości ISHV.

 1. Importowane posokowce uzyskują status klubowej suki hodowlanej lub psa reproduktora pod warunkiem posiadania:
 • uprawnień hodowlanych zgodnie z wymogami Regulaminu Hodowli Psów Rasowych  ZKwP,
 • badania w kierunku dysplazji stawów biodrowych z wynikiem A lub B,
 • dyplomu z Oceny Pracy Posokowca w Naturalnym Łowisku (lub jej zagranicznego odpowiednika).
 1. Potomstwo po posokowcach posiadających Winiety Użytkowości ISHV mają prawo do jej zamieszczenia w swoich rodowodach w wypadku ich sprzedaży do klubów członkowskich ISHV.

OPŁATY NA RZECZ KLUBU

 1. Walne Zgromadzenie Klubu Posokowca uchwaliło opłaty hodowlane na rzecz klubu za:
 • uzyskanie zgody na krycie suki reproduktorem z zagranicznego klubu członkowskiego ISHV,
 • sprzedaż posokowca do innego klubu członkowskiego ISHV,
 • sprowadzenie do Polski posokowca z innego klubu członkowskiego ISHV,
 • krycie zagranicznej suki z klubu członkowskiego ISHV klubowym reproduktorem.

2.  Wysokość opłat za wymienione wyżej czynności hodowlane uchwala WZ.

3. Opłaty wnosi się na konto klubu lub do Skarbnika Klubu.

4. Opłata staje się wymagalna po wydaniu zgody na ww. czynność hodowlaną.

Członek ISHV