Uzyskanie Członkostwa

Zgodnie z zapisami Statutu Klubu Posokowca przy Polskim Związku Łowieckim, członkiem klubu może zostać każda osoba fizyczna, która utożsamia się z celami i formami działalności Klubu. Ponadto posokowce będące w posiadaniu członków klubu muszą być zarejestrowane w ZKwP lub innej zagranicznej organizacji kynologicznej będącej członkiem FCI.

Decyzje o uzyskaniu członkostwa Klubu podejmuje Zarząd Klubu po rozpatrzeniu deklaracji członkowskiej wraz z informacją dotyczącą posiadanych posokowców i listem motywacyjnym lub osobistego przedstawienia motywów członkostwa w Klubie.

W związku z powyższym umieszczamy poniżej odnośniki do pobrania deklaracji członkowskiej oraz  załącznika dotyczącego informacji o posiadanych obecnie i w przeszłości posokowcach.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DOT. POSIADANYCH POSOKOWCÓW

Aby ubiegać się o członkostwo w klubie należy wypełnić deklarację członkowską oraz załącznik dotyczący posiadanych posokowców (dla każdego posokowca posiadanego obecnie lub w przeszłości proszę wypełnić jeden załącznik tak aby ilość załączników odpowiadała łącznej ilości posiadanych posokowców – obecnie i w przeszłości)   oraz napisać list motywacyjny, który powinien zawierać  informacje dotyczące dotychczas posiadanych psów wszystkich ras myśliwskich (rasa, nazwa i przydomek, płeć, data ur., nr PKR, nr rej., dyplomy z ocen pracy lub konkursów), dotychczasowego wykorzystania psów w praktyce łowieckiej i dotychczasowych działań hodowlanych, planów związanych z dalszym wykorzystaniem łowieckim psów i ewentualnymi, dalszymi działaniami hodowlanymi a także ewentualnej chęci uczestnictwa w organizowanych przez klub warsztatach i szkoleniach.

Deklarację członkowską wraz z załącznikami dotyczącymi posiadanych posokowców oraz listem motywacyjnym, proszę przesłać do Prezesa Klubu w formie elektronicznej na skrzynkę e-mail:

maciekbosco@tlen.pl

ewentualnie na  adres pocztowy:

Maciej Kopeć, Wierzchy 88, 46-250 Wołczyn

Przesłana deklaracja zostanie rozpatrzona na najbliższym (po dacie otrzymania korespondencji) posiedzeniu Zarządu Klubu Posokowca, a uchwała Zarządu o przyjęciu (lub o nie przyjęciu) w poczet członków Klubu Posokowca przy PZŁ wraz z informacją dotyczącą konieczności opłacenia składki i wpisowego, zostanie przekazana na piśmie składającemu deklarację.

 

Członek ISHV