DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

UWAGA: Przesłanie deklaracji członkowskiej wraz z załącznikami dotyczy również dawnych członków Klubu Posokowca ZKwP z władzami wybieralnymi.
  
Zgodnie z zapisami Regulaminu Klubu Posokowców  Polskiego Związku Łowieckiego, członkiem zwyczajnym klubu może zostać każda osoba fizyczna, która utożsamia się z celami i formami działalności Klubu oraz jest  członkiem Polskiego Związku Łowieckiego.

 

Decyzje o uzyskaniu członkostwa Klubu podejmuje Zarząd Klubu po rozpatrzeniu deklaracji członkowskiej wraz z informacją dotyczącą posiadanych posokowców i listem motywacyjnym lub osobistego przedstawienia motywów członkostwa w Klubie.

W związku z powyższym umieszczamy poniżej odnośniki do pobrania deklaracji członkowskiej oraz  załącznika dotyczącego informacji o posiadanych obecnie i w przeszłości posokowcach.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DOT. POSIADANYCH POSOKOWCÓW

Aby ubiegać się o członkostwo w klubie należy wypełnić deklarację członkowską oraz załącznik dotyczący posiadanych posokowców (dla każdego posokowca posiadanego obecnie lub w przeszłości proszę wypełnić jeden załącznik tak aby ilość załączników odpowiadała łącznej ilości posiadanych posokowców – obecnie i w przeszłości)   oraz napisać list motywacyjny, który powinien zawierać  informacje dotyczące dotychczas posiadanych psów wszystkich ras myśliwskich (rasa, nazwa i przydomek, płeć, data ur., nr PKR, nr rej., dyplomy z ocen pracy lub konkursów), dotychczasowego wykorzystania psów w praktyce łowieckiej i dotychczasowych działań hodowlanych, planów związanych z dalszym wykorzystaniem łowieckim psów i ewentualnymi, dalszymi działaniami hodowlanymi a także ewentualnej chęci uczestnictwa w organizowanych przez klub warsztatach i szkoleniach.

Deklarację członkowską wraz z załącznikami dotyczącymi posiadanych posokowców oraz listem motywacyjnym, proszę przesłać do Prezesa Klubu w formie elektronicznej na skrzynkę e-mail:

maciekbosco@tlen.pl

ewentualnie na  adres pocztowy:

Maciej Kopeć, Wierzchy 88, 46-250 Wołczyn

Przesłana deklaracja zostanie rozpatrzona na najbliższym (po dacie otrzymania korespondencji) posiedzeniu Zarządu Klubu Posokowców, a uchwała Zarządu o przyjęciu (lub o nie przyjęciu) w poczet członków Klubu Posokowców PZŁ wraz z informacją dotyczącą konieczności opłacenia składki i wpisowego, zostanie przekazana na piśmie składającemu deklarację.

Członek ISHV