opłaty hodowlane na rzecz Klubu

Uchwała Walnego Zgromadzenia Klubu Posokowca Członka ISHV
z dnia 6 czerwca 2009 roku w sprawie opłat hodowlanych na rzecz klubu.

(zmieniona na WZ Klubu Posokowca w dniu 3 maja 2014 roku)

Walne Zgromadzenia Klubu Posokowca Członka ISHV z dnia 06.06.2009 roku, uchwala opłaty na rzecz klubu:
  • za uzyskanie zgody na krycie suki reproduktorem z zagranicznego klubu,
  • za sprzedaż szczeniaka do innego klubu,
  • za sprowadzenie do Polski szczeniaka z innego klubu ISHV,
  • za krycie zagranicznej suki klubowym reproduktorem.
Wysokość opłat za wymienione wyżej czynności hodowlane ustala się w kwocie 100 zł, płatne na konto klubu lub do Skarbnika Klubu.
Opłata staje się wymagalna po wydaniu zgody na ww. czynność hodowlaną.
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.