Sędziowie Klubowi

Zarząd Klubu Posokowca przy PZŁ powołał sędziów klubowych w składzie:

Waldemar Abucewicz, Łukasz Dzierżanowski, Andrzej Filipiak, Michał Fornalczyk, Robert Iwicki, Krzysztof Jaszczuk, Maciej Kopeć, Marcin Kunikowski, Rafał Malec, Robert Maślanka, Mikołaj Włocławski.

Sędziowie klubowi mają uprawnienia do przeprowadzania klubowej oceny pracy na naturalnym postrzałku. Pozytywny wynik z klubowej oceny pracy na naturalnym postrzałku, będzie jednym z kryteriów do przyznawania winiet ISHV oraz klubowych wymogów hodowlanych.

Członek ISHV