karta zestrzału

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku, zamieściła na swojej stronie internetowej druk karty zestrzału, stanowiący doskonałe narzędzie przepływu informacji między myśliwym a przewodnikiem psa tropiącego:

Karta zestrzału

Członek ISHV