Klub

Jesteśmy wybieralnym klubem rasy działającym w ramach Związku Kynologicznego w Polsce.

Działalność swoją prowadzimy w oparciu o własny Statut zatwierdzony przez ZKwP.
Pracami klubu kieruje Zarząd wybierany przez członków na 3-letnią kadencję. Głównym celem naszego klubu jest propagowanie hodowli posokowca hanowerskiego i bawarskiego zgodnie ze standardem FCI. Stoimy na stanowisku, że miejscem prawidłowo ułożonego i prowadzonego posokowca jest łowisko. Powinien on, zgodnie z etyką łowiecką, poszukiwać i dochodzić ranną zwierzynę grubą. Posokowiec winien stać się nieodzownym elementem polskiego łowiectwa.
Kontynuujemy dzieło zapoczątkowane przez pierwszego Prezesa Klubu – księdza Benedykta Gierszewskiego.
Klub nasz jest członkiem Międzynarodowego Zrzeszenia Klubów Posokowca; ISHV, organizacji działającej od 1930 roku.
Jesteśmy jedynym reprezentantem ZKwP w ISHV w zakresie użytkowości posokowca hanowerskiego i posokowca bawarskiego. Jako członek rzeczywisty ISHV, bierzemy udział we wszystkich Zjazdach i innych imprezach tego zrzeszenia, reprezentując hodowców, właścicieli i przewodników posokowców z Polski. Współpracujemy z klubami członkowskimi ISHV w zakresie wymiany materiału hodowlanego.
Klub finansuje się samodzielnie, ze składek swoich członków i innych wpływów uzyskiwanych w toku swej działalności.
Co roku odbywa się Walne Zgromadzenie Członków Klubu, na którym Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności i opracowuje plan działania na przyszłość.
Wspólnie z oddziałami ZKwP organizujemy wystawy posokowców, a przy współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim bierzemy udział w organizacji szkoleń, prób pracy, konkursów, poszukiwań postrzałków.
Co roku wydajemy również Biuletyn Klubu Posokowca Członka ISHV.
Członkowie klubu prowadzą stacje posokowca, służąc pomocą wszystkim, dla których pomoc posokowca staje się nieodzowna.
Reprezentanci naszego klubu od wielu lat zajmują czołowe lokaty zarówno na wystawach eksterieru jak i na konkursach pracy w kraju i za granicą. Podstawowym celem naszych członków jest jednak codzienna, żmudna praca z posokowcem w łowisku. Praca mająca na celu uświadomienie myśliwym, że posokowiec należy do psiej elity i potrafi wykonać prace, której żadna inna rasa psów nie jest w stanie podołać.
Drzwi do naszego klubu stoją otworem dla wszystkich, którzy podzielają nasze poglądy i są miłośnikami czerwonego;.
Na naszych stronach możecie uzyskać informację o statucie i składzie zarządu, zapoznać się z wzorcami ras posokowców, regulaminami pracy, pobrać linki do klubów członkowskich ISHV i wejść na strony członków naszego klubu. Zamieszczamy artykuły z imprez w których uczestniczymy oraz aktualne wydarzenia z życia klubu. W galerii możecie obejrzeć ciekawe zdjęcia, a na forum wymienić poglądy na temat wychowania, układania i pracy posokowców. Istnieje również możliwość bezpośredniego kontaktu z członkami zarządu. Większość materiału jest dostępna dla wszystkich odwiedzających naszą stronę, cześć jednak jest dostępna tylko dla osób zarejestrowanych. Są również materiały udostępniane tylko członkom klubu.
Mam nadzieję, że strony naszej klubowej witryny przybliżą Państwu działalność klubu, a być może doprowadzą do wstąpienia w nasze szeregi.

Darz Bór

Honorowy Prezes
Klubu Posokowca Członka ISHV
Jan Kierznowski

Członek ISHV