kontakt

 

We wszystkich sprawach związanych z działalnością Klubu prosimy o kontakt z członkami zarządu:

Adresy członków Zarządu Klubu:

Maciej Kopeć
tel. +48 606 437 272        Wierzchy 88 (Krystyna)       46-250 Wołczyn  maciekbosco@o2.pl

 

Małgorzata Strauss

doradcahodowlany@gmail.com

 

Paweł Łukaszewicz
tel. +48 602 798 993
lpa@o2.pl

 

Marcin Rubiś
tel. +48 500 091 319
marcinrubis@interia.pl

 

Sebastian Gottschlich
               tel. +48 661 379 238                          ul. Łąkowa 3E,                 46-243 Bażany

s.gottschlich80@wp.pl

Klub Posokowców  PZŁ

rachunek bankowy: BNP PARIBAS

nr: 04 1600 1462 1829 6668 7000 0001

Członek ISHV