zarząd

Zarząd Klubu

  • Przewodniczący Klubu – Wojciech Galwas
  • Wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych – Zbigniew Skrzek
  • Wiceprzewodniczący ds. hodowlanych – Jakub Rudziński
  • Wiceprzewodniczący ds. użytkowości – Maciej Kopeć
  • Skarbnik – Rafał Malec
  • Sekretarz – Łukasz Dzierżanowski
  • Członek Zarządu – Jerzy Sokół

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący – Wiesław Burdzy
  • Zastępca Przewodniczącego – Grzegorz Sęk
  • Sekretarz – Marian Paweł Bocianowski