zbiorcze zestawienie prac

Zbiorcze zestawienie prac

Wzór sprawozdania nie powinien zastąpić opisów prac, a jedynie pomóc w ewidencji i ujednolicić dane dotyczące rocznych sprawozdań.
Jeżeli „sprawozdanie” będzie przesylane drogą elektroniczną to proszę o umieszczenie w nazwie pliku nazwy psa lub przewodnika z rokiem sprawozdawczym

DARZ BÓR

Maciej Kopeć

Członek ISHV