zamieszczania linków do stron internetowych członków Klubu

Uchwała Zarządu Klubu Posokowca z dnia 07.06.2008 r.

Zarząd Klubu Posokowca na podstawie wniosku z WZ z dnia 24 maja 2008 roku, podjął uchwałę o zasadach umieszczania linków do stron internetowych członków Klubu Posokowca o następującej treści:
 1. Do zamieszczenia linku są uprawnieni członkowie klubu mający opłaconą składkę członkowską za bieżący rok kalendarzowy.
 2. Strony internetowe mogą dotyczyć hodowli posokowców bawarskich i hanowerskich lub suk ww. posokowców oraz reproduktorów ww. ras.
 3. Posokowce posiadające uprawnienia hodowlane, znajdujące się na stronach internetowych muszą spełniać następujące wymagania;
  • uprawnienia hodowlane zgodnie z wymogami Regulaminu Hodowli Psów Rasowych ZKwP,
  • wynik badania na dysplazję stawów biodrowych A lub B,
  • dyplom z konkursu posokowców (KPP) I stopnia lub dyplom z oceny pracy posokowca w naturalnym łowisku (PP),
 4. Adnotacje o posiadanych uprawnieniach hodowlanych, wyniku badania na dysplazję i posiadanym dyplomie z KPP lub PP muszą znajdować się na stronie internetowej.
 5. Zamieszczenie linku do strony internetowej, odbywa się za pośrednictwem v-ce przewodniczącego ds. hodowlanych, który weryfikuje ich zgodność z wyżej przedstawionymi wymogami.
 6. W przypadku zamieszczenia nie prawdziwych informacji lub umieszczenia na stronach posokowców nie spełniających ww. kryteriów linki do stron będą usuwane ze strony klubowej Klubu Posokowca.