o nas

Witamy na stronie Klubu Posokowców Polskiego Związku Łowieckiego

 

Jesteśmy klubem rasy zrzeszającym właścicieli posokowców hanowerskich i bawarskich.

Przed II wojną światową mamy nieliczne wzmianki o posokowcach na ziemiach polskich.

Posokowce hanowerskie występowały na Kaszubach, posokowca posiadał również prezydent Ignacy Mościcki. Po wojnie Zarząd Lasów Państwowych otrzymał 10 posokowców hanowerskich z Niemiec. Jednego z nich posiadał znany fotografik Włodzimierz Puchalski, drugiego mistrz świata w trapie Józef Kiszkurno.

Podwaliny pod rozwój powojennej hodowli posokowców w Polsce położył Benedykt Gierszewski – proboszcz parafii w Swornychgaciach, kaszubskiej wsi w Borach Tucholskich. Jego pasjami życia, prócz kapłaństwa, było łowiectwo i hodowla posokowców. Po odbyciu szkolenia w Niemczech sprowadził do Polski posokowce hanowerskie z klubu Verein Hirschmann. Istotną rolę we wprowadzeniu posokowców bawarskich do polskich łowisk odegrała współpraca z naszymi południowymi sąsiadami, ówczesną Czechosłowacją, a później Czechami i Słowacją. B. Gierszewski działał by skupić hodowców i właścicieli posokowców w jednej organizacji.

Od lat 80-tych XX wieku działał w ramach Związku Kynologicznego w Polsce – Klub Posokowca. W 1997 roku po spełnieniu wymogów Klub Posokowca zostaje członkiem zwyczajnym Międzynarodowego Związku Posokowców – ISHV. Jest to organizacja skupiająca kilkanaście klubów posokowca z całej Europy. Kiedy w 2002 roku powstała możliwość tworzenia w Polsce klubów ras z władzami wybieralnymi, Klub Posokowca skorzystał z tej możliwości – przyjął nazwę Klub Posokowca Członek ISHV, wybierając na Przewodniczącego Benedykta Gierszewskiego. Po śmierdzi księdza Benedykta przewodniczącym został Jan Kierznowski, jeden z pionierów popularyzacji posokowca w Polsce. Dla uczczenia pamięci Ks. B. Gierszewskiego Klub Posokowca organizuje Memoriał jego imienia, czyli ocenę pracy krajowych i zagranicznych posokowców w naturalnym łowisku.

W 2018 roku Klub Posokowca przekształcił się z klubu działającego w ramach ZKwP w specjalistyczny klub rasy działający przy Polskim Związku Łowieckim.

Celami klubu są:

  1. Pielęgnowanie i rozwijanie zgodnie z etyką łowiecką i zasadami ochrony przyrody, poszukiwania i dochodzenia rannej zwierzyny, dzięki fachowemu prowadzeniu posokowca bawarskiego i posokowca hanowerskiego.
  1. Reprezentowanie czystej hodowli obu tych ras według standardu FCI i ISHV, mając na uwadze hodowlę użytkową dla praktyki łowieckiej.
  1. Prowadzenie szkoleń w zakresie prawidłowej hodowli, układania, wykorzystania łowieckiego oraz przygotowania do wszelkiego rodzaju prób, konkursów i ocen pracy posokowca hanowerskiego i bawarskiego.
  1. Promowanie pracy z posokowcem jako wartościowego elementu kultury, etyki i tradycji oraz współczesnej praktyki łowieckiej.

 

Pracami Klubu kieruje zarząd wybierany przez członków klubu na Walnym Zgromadzeniu, na 5 letnią kadencję.

Nasz klub, będąc członkiem ISHV, stawia przed swoimi członkami o wiele większe wymogi niż ZKwP. Klubowe posokowce, oprócz ocen wystawowych, posiadają prześwietlenie w kierunku dysplazji stawów biodrowych, dyplomy z konkursu posokowców na sztucznym tropie, dyplomy z poszukiwania postrzałków w naturalnym łowisku.

Członkowie klubu wraz ze swoimi posokowcami wygrywają większość krajowych konkursów, z sukcesami reprezentują również Polskę na zagranicznych konkursach na tropach naturalnego postrzałka.

Na co dzień wykonują żmudną pracę w łowiskach, odnajdując setki postrzałków, które bez pomocy posokowców byłyby bezpowrotnie stracone. Przewodnicy ze swoimi posokowcami zabezpieczają również polowania zbiorowe, służąc swoją wiedzą i doświadczeniem w naprawieniu błędów popełnionych przez niefortunnych strzelców.

Klub organizuje coroczne warsztaty dla przewodników posokowców na których uczymy w jaki sposób przygotować posokowca do pracy w łowiskach.

Wydajemy biuletyn klubowy zawierający szereg informacji o klubie i działaniach członków.

Działalność swoją prowadzimy w oparciu o Statut zatwierdzony przez ZG PZŁ.

Stoimy na stanowisku, że miejscem prawidłowo ułożonego i prowadzonego posokowca jest łowisko. Posokowiec winien stać się nieodzownym elementem polskiego łowiectwa.

Jesteśmy jedynym reprezentantem PZŁ w ISHV w zakresie użytkowości posokowca hanowerskiego i posokowca bawarskiego. Jako członek rzeczywisty ISHV, bierzemy udział we wszystkich Zjazdach i innych imprezach tego zrzeszenia, reprezentując hodowców, właścicieli i przewodników posokowców z Polski. Współpracujemy w wielu dziedzinach z klubami członkowskimi ISHV. Jesteśmy również członkiem Światowego Związku Posokowców Bawarskich.

Klub finansuje się samodzielnie ze składek swoich członków i innych wpływów uzyskiwanych w toku swej działalności.

Podstawowym celem naszych członków jest jednak codzienna, żmudna praca z posokowcem w łowisku. Praca mająca na celu uwiadomienie myśliwym, że posokowiec należy do psiej elity i potrafi wykonać prace, której żadna inna rasa psów nie jest w stanie podołać.

Do klubu przyjmujemy osoby które podzielają nasze poglądy, zobowiązują się przestrzegać statut, regulaminy i uchwały klubu, brać czynny udział w realizacji jego celów, przestrzegać dobre obyczaje oraz zasady etyki łowieckiej i kynologicznej.

Na naszych stronach możecie uzyskać informacją o statucie i składzie zarządu, zapoznać się z wzorcami ras posokowców, regulaminami pracy, pobrać linki do klubów członkowskich ISHV i wejść na strony członków naszego Klubu. Zamieszczamy artykuły z imprez, w których uczestniczymy oraz aktualne wydarzenia z życia Klubu. W galerii możecie obejrzeć ciekawe zdjęcia, a na forum wymienić poglądy na temat wychowania, układania i pracy posokowców. Istnieje również możliwość bezpośredniego kontaktu z członkami zarządu.

Mam nadzieję, że strony naszej klubowej witryny przybliżą Państwu działalność klubu, a być może doprowadzą do wstąpienia w nasze szeregi.

 

Darz Bór!

Wojciech Galwas

Członek honorowy Klubu Posokowca PZŁ

Członek ISHV