Uchwała – sprawy hodowlane

Walne Zgromadzenie Członków Klubu Posokowca w dniu 01-09-2019 r w Bożejowie, podjęło uchwałę dotyczącą uzgodnień z Doradcą Hodowlanym, planowania miotów i realizacji kryć.

Uchwała Hodowlana

Członek ISHV