warunki zamieszczania suk hodowlanych i reproduktorów w wykazie

W wykazie zostaną umieszczone dane jedynie tych reproduktorów i suk hodowlanych, które spełniają wymogi hodowlane zgodnie z przepisami ZKwP oraz dodatkowo posiadają dyplom z konkursu pracy posokowców (KPP) lub dyplom z oceny pracy posokowca w naturalnym łowisku, zwanym poszukiwaniem postrzałka (PP), jak również wykonane badania w kierunku dysplazji stawów biodrowych z wynikiem A lub B.

Dane pozostałych reproduktorów i suk hodowlanych będą podawane w bieżącym wykazie, po przesłaniu na adres Doradcy ds. Hodowlanych informacji potwierdzających spełnienie ww. wymogów.