Wszystkie wpisy, których autorem jest Maciej Kopeć

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE KLUBU POSOKOWCÓW PZŁ

22 kwietnia w Bożejowie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Klubu Posokowców PZŁ. W związku z zakończeniem 5-cio letniej kadencji przeprowadzone zostały wybory władz klubu. Po złożeniu sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej przeprowadzono głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla zarządu za rok 2022. Członkom Zarządu oprócz Sekretarza absolutorium zostało udzielone.
W tajnych głosowaniach przeprowadzono wybory zarządu i komisji rewizyjnej.
Prezesem klubu wybrano Macieja Kopcia a na jego wniosek wybrani zostali;
– Doradca ds. Hodowlanych – Małgorzata Strauss,
– Doradca ds. Użytkowości – Paweł Łukaszewicz,
– Skarbnik – Marcin Rubiś,
– Sekretarz – Sebastian Gottschlich
Wybrano również komisję rewizyjną w składzie;
– Robert Iwicki – Przewodniczący,
– Marian Paweł Bocianowski – członek,
– Wiesław Cholewa – członek.
Uchwałą WZ nadano również godność Członka Honorowego Klubu dla obecnych na zebraniu założycieli wybieralnego Klubu Posokowca z 2003 roku. Otrzymali je; Paweł Iwicki, Jerzy Sokół, Wiesław Burdzy, Wojciech Galwas.
Nastąpiło również symboliczne przekazanie władzy poprzez wręczenie przez ustępującego Prezesa Wojciecha Galwasa na ręce nowego Prezesa Macieja Kopcia – „Neseseru Prezesa” z pieczęciami klubowymi.
W tym miejscu należą się podziękowania ustępującym członkom zarządu, za włożony wkład w tworzenie i funkcjonowanie Klubu. Ostatnie 5 lat wymagało podejmowania wielu trudnych decyzji i dużego nakładu sił i czasu aby Klub mógł sprawnie funkcjonować w kraju i zagranicą. Jak wszyscy wiemy duszą i motorem naszych działań był dotychczasowy Prezes Wojciech Galwas, któremu składamy szczególne podziękowania.  Mamy nadzieję, że nadal będzie nas wspierał swoim doświadczeniem, wiedzą i niepowtarzalnym poczuciem humoru.
Darz Bór
Zarząd Klubu Posokowców PZŁ