Wszystkie wpisy, których autorem jest administrator

Zjazdu Członków Klubu Posokowców PZŁ 2023

Zarząd Klubu Posokowców PZŁ zwołuje na 22 kwietnia (sobota) 2023 roku,

Zjazd członków klubu który odbędzie się w „Zamku Bożejów”,

adres: Bożejów 6, 46-030 Radomierowice, k/Kluczborka.

W sobotę 22 kwietnia o godzinie 1100, na terenie „Zamku Bożejów” odbędzie się

Zwyczajne Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zgromadzenie

Członków Klubu Posokowców PZŁ.

 

Porządek obrad WZ.

Czytaj dalej

Po pierwsze nie szkodzić!

W związku z materiałem filmowym zamieszczonym w telewizyjnym magazynie dla myśliwych i pasjonatów łowiectwa DARZ BÓR – odcinek 515, zarząd Klubu Posokowców PZŁ zamieszcza w dziale Użytkowość artykuł wskazujący na błędy popełniane przez prowadzącego program ale przede wszystkim na przekładanie aspektu ekonomicznego nad etyką i empatią w stosunku do rannej zwierzyny.

Co najgorsze to fakt, że kardynalne błędy popełnione przez prowadzącego program oraz przekaz że ze względów ekonomicznych nie warto wzywać przewodnika z doświadczonym psem, poszedł w świat i daje błędny przekaz co do prawidłowego podejścia do etyki łowieckiej.

CZYTAJ DALEJ

IMPREZY KLUBOWE W 2023 ROKU

Preliminarz imprez klubowych Klubu Posokowców PZŁ na 2023 r.:

  • 23-25 marca – Warsztaty dla przewodników posokowców i tropowców na terenie OHZ Krystyna z zakwaterowaniem w Zamku Bożejów.
  • 22 kwietnia – Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Klubu Posokowców PZŁ z wieczorną biesiadą – Zamek Bożejów. (w związku z wygaśnięciem 5-cio letniej kadencji przeprowadzone zostaną wybory nowego Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej)
  • 7 października – VI Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców na sztucznym tropie im. J. Kierznowskiego, OHZ Krystyna.
  • 1- 5 grudnia – XIV Memoriał  im. B. Gierszewskiego – Bory Stobrawskie – Zamek Bożejów.

Imprezy zagraniczne:

  • 17-20 listopada – 38 Zjazd Klubów Posokowców zrzeszonych w Międzynarodowym Związku Posokowców – ISHV Austria

SPRAWOZDANIA ZA 2022r.

Jak co roku, przypominamy o obowiązkach członków KLUBU przesłania sprawozdań za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

do Doradcy ds. Hodowlanych Małgorzaty Strauss

– SPRAWOZDANIA HODOWLANEGO zgodnie z obowiązującym Regulaminem Hodowlanym.

mail: schrammargaret@gmail.com

do Doradcy ds. Użytkowości Macieja Kopcia:

– ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA PRAC w formie arkusza kalkulacyjnego (formularz Exel ze strony Klubu Posokowca wersja elektroniczna). Również należy przesłać informację o braku prac w minionym roku.

oraz

– informacji o uczestnictwie w:

–  „Konkursie pracy posokowców” – ze skanem Karty oceny,

– „Ocenie pracy posokowców w naturalnym łowisku” – skan Karty oceny koniecznie z opisem pracy.

mail: maciekbosco@tlen.pl   tel. +48 606 437 272,

Dane należy przesłać, w nieprzekraczalnym terminie,

 do 31 stycznia 2023r.,

celem opracowania i publikacji w biuletynie

 

Z myśliwskim pozdrowieniem

Darz Bór!

Zarząd Klubu Posokowca

Ocena pracy posokowców w Borach Stobrawskich, grudzień 2022 rok.

 

Wychodząc naprzeciw zapytaniom przewodników posokowców i potrzebom hodowlanym, Komisja Kynologiczna ZO PZŁ Opole wspólnie z Klubem Posokowców PZŁ, w dniach 09-12.12.2022r., na terenie OHZ Krystyna – Nadleśnictwa Kluczbork, zorganizowali ocenę pracy posokowców w naturalnym łowisku. Przewodnicy posokowców wraz z ekipami sędziowskimi wyjeżdżali do pracy na tropie 44 razy. Pracowali zarówno w obwodach wyłączonych OHZ LP, jak również na terenach dzierżawionych przez opolskie i częstochowskie koła łowieckie. Prace odbywały się zarówno po polowaniach zbiorowych, na ciepłych, kilku godzinnych tropach jak również po przeleżałych przez noc, 24-godzinnych i starszych. Najstarszy trop miał 46h.

W ciągu 4 dni pracy:

– sprawdzono 25 strzałów bez potwierdzenia zranienia zwierzyny,

– poszukiwano na 19 tropach sfarbowanych,

– podniesiono 11 sztuk zwierzyny grubej.

Oprócz tego pracowały psy kontrolne, sprawdzając tropy które budziły wątpliwości. Nie wszystkie prace zakończone odnalezieniem postrzałka spełniły kryteria oceny na dyplom, czasem zabrakło godzin od postrzelenia, a czasem za mała odległość od zestrzału do odnalezionej sztuki nie pozwoliły na przyznanie dyplomu.

Dyplomy I, II i III stopnia uzyskało 7 z 8 posokowców, biorących udział w ocenie.

Darz Bór

Maciej Kopeć

Doradca ds Użytkowości

Relacja z XVIII Memoriału Fridricha Konrada Słowacja 2022 rok.

W dniach od 2 do 6 listopada w miejscowości Topoľčianky, w Nitrzanskim Kraju na Słowacji odbył się XVIII. Memoriál Fridricha Konráda, którego organizatorem był Słowacki Klub Hodowców Posokowców – KCHF.

W międzynarodowej ocenie pracy posokowców wzięło udział 12 przewodników; pięciu ze Słowacji i po jednym z Austrii, Czech, Niemiec (KBGS), Polski, Węgier, Włoch, Polski, Szwajcarii, którzy prowadzili 8 posokowców bawarskich i 4 hanowerskie.

Klub Posokowców PZŁ reprezentował Grzegorz Maciąg z Doną ze Starej Grobli,

8-mio letnią suką posokowca bawarskiego. W skład międzynarodowej komisji sędziowskiej wchodził Wojciech Galwas.

Przewodnik i sędzia z Klubu Posokowców PZŁ

Czytaj dalej