OCENA PRACY POSOKOWCÓW W NATURALNYM ŁOWISKU W BORACH STOBRAWSKICH

Klub Posokowców PZŁ wspólnie z ZO PZŁ w Opolu i Nadleśnictwem Kluczbork organizuje w dniach 9-12 grudnia 2022 roku ocenę pracy posokowców w naturalnym łowisku.

Ocena pracy, zwana Próbą Główną, będzie dokonywana w trakcie trwania polowań zbiorowych i indywidualnych na terenie lasów województwa opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego w czasie polowań organizowanych dla myśliwych krajowych i zagranicznych, w kołach łowiecki oraz OHZ-tach

Oceny pracy psów będzie dokonywać kilkuosobowy zespół sędziowski. Centrum konkursowe będzie się mieścić na terenie OHZ Kluczbork w Pensjonacie „Krystyna”, gdzie również istnieje możliwość zakwaterowania. Do uczestnictwa zapraszamy klubowych przewodników z posokowcami. Ze względu na charakter pracy i możliwości organizacyjne ilość posokowców będzie ograniczona.

Praca na naturalnych postrzałkach wyklucza możliwość udziału w poszukiwaniach posokowców, które posiadają jedynie doświadczenie konkursowe.

Podstawowym zadaniem jest znalezienie martwej zwierzyny lub dojście i dostrzelenie rannej. Przewodnicy posokowców, których psy posiadają dyplom z konkursów pracy posokowców i są odpowiednio przygotowane do pracy w  łowisku, proszeni są o zgłaszanie chęci udziału w Próbie Głównej. Przewodnicy posokowców muszą być członkami Polskiego Związku Łowieckiego, posiadać uprawnienia do posługiwania się bronią myśliwską, niezbędną do dostrzelenia postrzałka. Posiadać ze sobą odpowiednią broń oraz samochód aby móc dojechać na zestrzał z sędziami. Zgłoszenia winny zawierać wszystkie dane posokowca (takie jak przy zgłoszeniu na konkurs lub wystawę, tzn. rasa, nazwa i przydomek, płeć, data urodzenia, nr PKR), dane personalne właściciela i przewodnika psa, wraz z podaniem adresu, adresu mailowego i telefonów kontaktowych.

Oprócz w/w danych prosimy o podanie informacji o stopniu użytkowości posokowca i jego doświadczeniu w pracy na tropach postrzałków zwierzyny grubej, ilości wszystkich prac wykonanych do tej pory przez posokowca (zestawienie wg formularz ze strony Klubu Posokowca).

Zgłoszenia wraz z dodatkowymi informacjami proszę przesłać do kol. Macieja Kopcia, drogą elektroniczną na mail: maciekbosco@tlen.pl

W zależności od ilości zgłoszeń i zawartych w nich informacjach, wytypowane zostaną posokowce do udziału w ocenie. Wszystkie zgłaszające się osoby otrzymają pełne informacje, na podany w zgłoszeniu adres. W pierwszej kolejności będą przyjmowani przewodnicy posokowców, którzy przesłali roczne sprawozdanie z prac w łowiskach do Klubu Posokowców PZŁ. Ze względów organizacyjnych prosimy o przysyłanie zgłoszeń do 20 listopada  b.r.

 

 

DARZ BÓR

ZARZĄD KLUBU