KLUBOWA OCENA POSOKOWCÓW NA SZTUCZNYM TROPIE Im. Jana Kierznowskiego

Od sześciu lat, w pierwszy weekend października, spotykaliśmy się na Międzynarodowym Konkursie Pracy Posokowców imienia śp. Prezesa naszego klubu Jana Kierznowskiego. W tym roku, wspólnie z Komisją Kynologiczną ZO PZŁ w Opolu ponownie chcieliśmy zorganizować Konkurs jako imprezę międzynarodową. Niestety, w obecnej sytuacji braku porozumienia pomiędzy ZG PZŁ, a ZG ZKwP jest to niemożliwe. Pod wpływ wielu głosów naszej społeczności kynologiczno-łowieckiej, pomimo różnych przeciwności i trudności,  jako Zarząd Klubu Posokowców PZŁ, uważamy, że powinniśmy uczcić pamięć śp. kolegi Jana Kierznowskiego.

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w spotkaniu towarzysko-szkoleniowymi im. Jana Kierznowskiego, organizowanym przez Klub Posokowców PZŁ w dniu 7 października 2023 roku na terenie OHZ KRYSTYNA Nadleśnictwa Kluczbork.

W trakcie spotkania chcielibyśmy przeprowadzić ocenę młodych posokowców na sztucznym tropie według regulaminu PZŁ, z szczegółowym omówieniem zasad sędziowania:

–  na jakie cechy posokowców należy zwrócić szczególną uwagę podczas oceny,

– co należy premiować, a co utrudnia lub  dyskwalifikuje posokowca w pracy na tropie,

– współpraca przewodnika z psem.

Ocenie będą podlegały następujące konkurencje:

– Podchód z odłożeniem,

– Odnalezienie zestrzału,

– Praca na sztucznej ścieżce tropowej leżącej 16-24 godziny,

– Zachowanie przy martwej zwierzynie,

– Współpraca przewodnika z psem i posłuszeństwo.

– Zachowanie przy trenażerze.

Oceniać będą doświadczeni przewodnicy posokowców,  sędziowie Klubu Posokowców PZŁ.

W ocenie mogą wziąć udział posokowce hanowerskie i bawarskie oraz alpejskie gończe krótkonożne z rodowodami FCI.

Ilość przyjętych posokowców jest ograniczona. Zapewniamy pierwszeństwo przyjęcia psów będących w rękach członków Klubu. Koszt uczestnictwa w ocenie:

– dla członków Klubu Posokowców PZŁ – 100 zł

– dla pozostałych uczestników – 200 zł

Wpłaty na konto Klubu dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

Rozpoczęcie i zakończenie imprezy odbędzie się na terenie PENSJONATU KRYSTYNA Nadleśnictwa Kluczbork, w którym istnieje możliwość rezerwacji miejsc noclegowych. Nocleg ze śniadaniem w pokoju dwuosobowym w cenie 157 zł/os.

Zgłoszenia do udziału w ocenie prosimy kierować wyłącznie mailowo

 do 4 października 2023r.

do kol.  Macieja Kopcia,

na adres mailowy: maciekbosco@tlen.pl         

wraz z:

– danymi kontaktowymi przewodnika (koniecznie nr telefonu),

– adresem,

– danymi psa ( rasa, nazwa i przydomek, płeć, wiek), skan rodowodu,

– informacją o przynależności do Klubu Posokowców PZŁ,

– informacją o przynależności do PZŁ lub odbywaniu stażu,

– informacją dotyczącą rezerwacji zakwaterowania

(ile osób, od…. – do……, dokładne daty),