Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 14.04.2021 r

zmarł nasz klubowy Kolega

Bernard Ryszkowski

Odszedł wspaniały, serdeczny i życzliwy człowiek z którym połączyła nas wspólna pasja i miłość do czerwonego psa.

Pozostanie w naszej pamięci.

Wyrazy żalu i współczucia dla Romy i całej rodziny.

                                               Zarząd Klubu Posokowca

Czytaj dalej

Sprawozdania 2020 r.

Przypominamy  o obowiązkach członków KLUBU przesłania sprawozdań za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r..

– do Doradcy ds. Hodowlanych Małgorzaty Schram – SPRAWOZDANIA HODOWLANEGO zgodnie z obowiązującym Regulaminem Hodowlanym.

mail: schrammargaret@gmail.com

tel. +48 605 105 409

– do Doradcy ds. Użytkowości Macieja Kopcia – ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA PRAC w formie arkusza kalkulacyjnego (formularz Exel ze strony Klubu Posokowca wersja elektroniczna). Również należy przesłać informację o braku prac w minionym roku.

oraz informacji o zaliczonej „Ocenie pracy posokowców w naturalnym łowisku” (skan Karty Oceny z opisem)

mail: maciekbosco@tlen.pl   tel. +48 606 437 272)

Dane należy przesłać do 20 stycznia 2021r., celem opracowania i publikacji w Biuletynie.

                                                                                                                                                            Z myśliwskim pozdrowieniem

  Darz Bór!

Zarząd Klubu Posokowca

Życzymy, aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia, mimo obowiązujących ograniczeń, upłynęły w radości, spokoju i prawdziwie rodzinnej atmosferze.

Niech posokowce w Noc Wigilijną przemówią ludzkim głosem i podziękują Wam za wspólne chwile spędzone w łowiskach.

Nadchodzący Nowy Rok niech obdaruje pomyślnością, zdrowiem i radością, niech przyniesie spełnienie oczekiwań pokładanych w Waszych czworonożnych przyjaciołach.

 Zarząd Klubu Posokowca przy PZŁ

Opłaty na rzecz Klubu

Walne Zgromadzenia Klubu Posokowca przy PZŁ w dniu 30.08.2020 roku, uchwaliło obowiązujące w roku 2021 opłaty na rzecz klubu:

–  roczna składka członkowska do klubu – 100,00 złotych,

– wpisowe do klubu – 150,00 złotych,

– za wydaną zgodę na krycia zagraniczne, sprzedaż posokowca za granicę, zakup  posokowca z zagranicy – 200,00 złotych.

Imprezy Klubowe w 2021 roku

Zarząd Klubu Posokowca przy Polskim Związku Łowieckim opracował preliminarz imprez klubowych na 2021 rok. Ich realizacja będzie uzależniona od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju, możliwości organizacji warsztatów dla przewodników i preliminarza imprez ISHV. Zarząd planuje następujące imprezy klubowe;

22 – 24 kwietnia – Warsztaty dla przewodników posokowców i tropowców na terenie OHZ Krystyna z zakwaterowaniem w Zamku Bożejów.

25 kwietnia – Walne Zgromadzenie Członków Klubu Posokowca przy PZŁ na terenie zamku Bożejów.

27 -29 sierpnia – Letnie Warsztaty dla przewodników posokowców i tropowców. Miejsce i zakwaterowanie do ustalenia.

9 październik – IV Międzynarodowy Konkurs Posokowców im. J. Kierznowskiego. OHZ Krystyna.

5 – 9 listopad – XIII Memoriał im. B. Gierszewskiego – Bory Stobrawskie. Zamek Bożejów.

Sędziowie klubowi.

Zarząd Klubu Posokowca przy PZŁ powołał sędziów klubowych w składzie:

Waldemar Abucewicz, Łukasz Dzierżanowski, Andrzej Filipiak, Michał Fornalczyk, Robert Iwicki, Maciej Kopeć, Marcin Kunikowski, Rafał Malec, Robert Maślanka, Krzysztof Mielczarek.

Sędziowie klubowi mają uprawnienia do przeprowadzania klubowej oceny pracy na naturalnym postrzałku. Pozytywny wynik z klubowej oceny pracy na naturalnym postrzałku, będzie jednym z kryteriów do przyznawania winiet ISHV i klubowych wymogów hodowlanych.

Członek ISHV